Courses and seminars

Kurs i Prøvetaking, 2. - 3. desember 2015

Velkommen 

For deltakelse på Veterinærinstituttet, Ullevålsveien 68, Auditoriet i bygning 22.
Fra Oslo S ta trikk 17 eller 18 imot Rikshospitalet til Adamstuen. Veterinærinstituttet ligger da til høyre.

 

For deltakelse via streaming, anbefales Google Chrome som nettleser (Eldre versjon av Explorer virker ikke).

For å se kurset  2. desember trykk Her: DAG 1

For å se kurset 3. desember trykk Her: DAG 2

 

 

Program

DAG 1

12:20

Registrering

 

 

12:30

Velkommen,
introduksjon +  definisjoner

Hilde Skår Norli, NMKL/VI

Presentasjon

12:45

Direktiver og standarder på prøvetaking

Jarl Inge Alne, Mattilsynet Haugalandet

Presentasjon

Presentasjon

13:15

Formålet med prøvetaking, planlegging, sted, utstyr, forhåndsregler

Taran O. Skjerdal , Veterinærinstituttet

 Presentasjon

13:45

Filmer om prøvetaking

 

 

14:15

Kaffe/Te

 

 

14:30

Forsegling/merking, transportering, oppbevaring av prøver

Gro S. Johannessen, Veterinærinstituttet

 Presentasjon

15:00

Sekundær prøvetaking 

Nina Skammelsrud, Eurofins

 Presentasjon

15:30


Prøvetaking -  frukt og grønt

 

Gerd Beitdokken, BAMA

Presentasjon

16:00

Prøvetaking – kjøtt: Risikovurdering og prøvetakingsregimer

Lone Flyvholm, Nortura

Presentasjon 

16:30

Prøvetaking –drikkevann

Åge Molversmyr, Iris

 Presentasjon

17:00

Avslutning for dagen

 

 

 

DAG 2

09:00

Prøvetakingsplaner - mikrobiologi  

Kari Dommarsnes, Mattilsynet

 Presentasjon

09:30

Prøvetakingsplaner – Kjemi og fysikalsk inkl. sannsynligheten for feil beslutninger

 

Astrid Nordbotten, Mattilsynet

 Presentasjon

10:00

Kaffe/te

 

 

10:15

Prøvetakingsplaner - FoU

Helga Høgåsen, Veterinærinstituttet

 Presentasjon

10:45

FILM

 

 

11:15

Lunsj

 

 

12:15

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter,
HACCP  -  Generelt

Heidi Camilla Sagen, Aquatic Concept Group AS

 Presentasjon

12:45

Prøveuttak, Sammenheng mellom prøveuttak, kvalitetskontroll og laboratorieanalyser

Tove Nesbø Askeland/Päivi Teivainen-Lædre, Skretting AS

 Presentasjon

13:15

Prøvetaking i forbindelse med utbrudd

Taran O. Skjerdal , Veterinærinstituttet

 Presentasjon

13:45

Kaffe/te

 

 

14:00

Akkreditering  av prøvetaking

Anne Grændsen, Norsk Akkreditering

 Presentasjon

14:30

Måleusikkerhet ved prøvetaking - eksempel på en praktisk tilnærming

Astrid Nordbotten, Mattilsynet

 Presentasjon

15:00

Avslutning

 

 

 

Print Email

info

NordVal

NordVal is an independent, 3rd party that evaluates the quality characteristics and applications of alternative microbiological methods in the analysis of food, water, feedd and environmental samples

Go to NordVal

Online subscriptions

Do you have questions or need more information about our products?

Contact information

Contact us by phone
Call +45 4019 1472

Send us an email