Kurs i Prøvetaking, 2. - 3. desember 2015

Velkommen 

For deltakelse på Veterinærinstituttet, Ullevålsveien 68, Auditoriet i bygning 22.
Fra Oslo S ta trikk 17 eller 18 imot Rikshospitalet til Adamstuen. Veterinærinstituttet ligger da til høyre.

 

For deltakelse via streaming, anbefales Google Chrome som nettleser (Eldre versjon av Explorer virker ikke).

For å se kurset  2. desember trykk Her: DAG 1

For å se kurset 3. desember trykk Her: DAG 2

 

 

Program

DAG 1

12:20

Registrering

 

 

12:30

Velkommen,
introduksjon +  definisjoner

Hilde Skår Norli, NMKL/VI

Presentasjon

12:45

Direktiver og standarder på prøvetaking

Jarl Inge Alne, Mattilsynet Haugalandet

Presentasjon

Presentasjon

13:15

Formålet med prøvetaking, planlegging, sted, utstyr, forhåndsregler

Taran O. Skjerdal , Veterinærinstituttet

 Presentasjon

13:45

Filmer om prøvetaking

 

 

14:15

Kaffe/Te

 

 

14:30

Forsegling/merking, transportering, oppbevaring av prøver

Gro S. Johannessen, Veterinærinstituttet

 Presentasjon

15:00

Sekundær prøvetaking 

Nina Skammelsrud, Eurofins

 Presentasjon

15:30


Prøvetaking -  frukt og grønt

 

Gerd Beitdokken, BAMA

Presentasjon

16:00

Prøvetaking – kjøtt: Risikovurdering og prøvetakingsregimer

Lone Flyvholm, Nortura

Presentasjon 

16:30

Prøvetaking –drikkevann

Åge Molversmyr, Iris

 Presentasjon

17:00

Avslutning for dagen

 

 

 

DAG 2

09:00

Prøvetakingsplaner - mikrobiologi  

Kari Dommarsnes, Mattilsynet

 Presentasjon

09:30

Prøvetakingsplaner – Kjemi og fysikalsk inkl. sannsynligheten for feil beslutninger

 

Astrid Nordbotten, Mattilsynet

 Presentasjon

10:00

Kaffe/te

 

 

10:15

Prøvetakingsplaner - FoU

Helga Høgåsen, Veterinærinstituttet

 Presentasjon

10:45

FILM

 

 

11:15

Lunsj

 

 

12:15

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter,
HACCP  -  Generelt

Heidi Camilla Sagen, Aquatic Concept Group AS

 Presentasjon

12:45

Prøveuttak, Sammenheng mellom prøveuttak, kvalitetskontroll og laboratorieanalyser

Tove Nesbø Askeland/Päivi Teivainen-Lædre, Skretting AS

 Presentasjon

13:15

Prøvetaking i forbindelse med utbrudd

Taran O. Skjerdal , Veterinærinstituttet

 Presentasjon

13:45

Kaffe/te

 

 

14:00

Akkreditering  av prøvetaking

Anne Grændsen, Norsk Akkreditering

 Presentasjon

14:30

Måleusikkerhet ved prøvetaking - eksempel på en praktisk tilnærming

Astrid Nordbotten, Mattilsynet

 Presentasjon

15:00

Avslutning

 

 

 

Utskrift