Nye certifikater fra NordVal International

NordVal International-certifikat 038 "iQ-Check® Salmonella II kit" fra Bio-Rad er blevet fornyet. NordVal International har genberegnet data for metoden i henhold til ISO 16140-2: 2016 og konkluderer, at metoden til påvisning af Salmonella spp. for en bred vifte af fødevarer giver resultater svarende til resultaterne fra referencemetoden. Se certifikatet her.

 

NordVal International-certifikat 039 "BAX® System Real-Time PCR Assay for Campylobacter jejuni / coli and lari" fra Qualicon er fornyet. NordVal International har genberegnet dataene for metoderne i henhold til ISO 16140-2:2016 og konkluderer, at metodernes resultater for kyllinge-swabs svarer overens med resultaterne fra referencemetoderne. Se certifikatet her

 

NordVal International-certifikat 020 "RAPID’E.coli 2 Agar" fra Bio-Rad er fornyet. Nye studier er udført i henhold til ISO 16140-2:2016. Resultaterne viser, at metoden giver resultater svarende til resultaterne fra referencemetoden for bestemmelse af både E. coli og total coliform i en bred vifte af fødevarer. Se certifikatet her

 

NordVal International certifikat 001 ” TRANSIA® PLATE Salmonella Gold” af BioControl er blevet fornyet. Studier for udvidelse og sensitivitet blev udført i 2016 og følger NordVal-protokollen og ISO 16140-2:2016. TRANSIA® PLATE Salmonella Gold er baseret på en tre-trins, sandwich-type ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) med anvendelse af en microtiterplade med delbare strips coated med antistoffer specifikke for salmonella og ready-to-use-reagenser. Certifikatet kan ses her

 

NordVal-certifikat nr. 046 for DNA Diagnostics hurtigmetode Salmonella Velox er udvidet til nu også at dække ready-to-eat- og ready-to-reheat-produkter. Certifikatet for bestemmelse af salmonella kan ses her

 

Utskrift