Utarbeidelse av NMKL-metode

NMKL-metoder utarbeides i samsvar med referentveiledningene:

For kjemi:
NMKL-protokoll Nr. 1: Referentvejledning for det kemiske område - Udarbejdelse af analysemetoder indenfor NMKL. (Dansk)
NMKL-protokoll Nr. 6: Krav til validering av kjemiske metoder NMKL-metoder som ikke avprøves kollaborativt (Norsk)
NMKL Protocol No. 6: Requirements for validation of chemical NMKL methods that are not to be validated collaboratively (English)

For vurdering av metode og avprøvningsrapport, kan følgende skjema benyttes (link her

For mikrobiologi:
NMKL-protokoll Nr. 2: Harmonisering af mikrobiologiske metoder - Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder (Dansk)
NMKL-protokoll Nr. 3: Referentvejledning for det mikrobiologiske område - Udarbejdelse af analysemetoder indenfor NMKL. (Dansk)
NMKL Protocol No. 3: Guide for referees within microbiology. Elaboration of analytical methods within NMKL. (English)
NMKL Protocol No. 7: Requirement to internal (inhouse/single laboratory) validation of presumptive NMKL microbiological methods

For vurdering av metode og valideringsgsrapport, kan følgende skjema benyttes (link her)  

 

 

Utskrift