Kronologisk indeks over


NMKL-metoder, prosedyrer, rapporter og protokoller
Alle metoder foreligger i PDF-format
Index of NMKL methods, procedures, reports and protocols
 The methods are available as PDF-files

27. februar 2014
 

METHODS

No, Year of publ.

 

2, 1979, 3rd Ed.

Benzoesyre, bestemmelse af.
Benzoic acid. Determination in foods

3, 1999, 3rd Ed.

Salisylsyre i næringsmidler. Kvalitativ og kvantitativ analyse.
Salicylic acid in foods. Qualitative and quantitative analysis.

5, 2001, 5. utg.

Aeroba mikroorganimser och presumtiva Enterobacteriaceae. Beräkning på ytor och tillbehör.
Aerobic microorganisms and presumptive Enterobacteriaceae.  Enumeration on surfaces and utensils.

6, 2003, 4th Ed.

Nitrogen. Bestemmelse i levnedsmidler og goderstoffer efter Kjeldahl
Nitrogen. Determination in foods and feeds according to Kjeldahl

10, 2010, 4. Ed. Vægtanalytisk bestemmelse af fedt i mælk, fløde og mælkepulver og mælkepulverprodukter
Gravimetric determination of fat in milk, cream and milk powder and milk powder products

14, 2012, 2. Ed.

Vanninnhold i brød. Gravimetrisk bestemmelse.
Moisture in bread. Gravimetric determination.

23, 1991, 3. Ed. Vatten och aska. Gravimetrisk bestämning i kött och köttvaror.
Moisture and ash. Gravimetric determination in meat and meat products

26, 1998, 4th Ed.

Phosphataseaktivitet. Bestemmelse for kontrol af pasteuriseret mælk, fløde og valle.
Phosphatase activity. Determination for pasteurisation control of milk, cream and whey

28, 1958

Viktanalytisk bestämning av totala torrsubstansen i tomatpuré
Solids, total. Analytical determination by weight in tomato purée

31, 1959

Isolering och identifiering av vattenlösliga syntetiska färgämnen
Colouring matters, water-soluble, synthetic. Isolation and identification

32, 1959

Isolering og identifisering av fettoppløselige kunstige fargestoffer
Colouring matters, oil-soluble, synthetic. Isolation and identification

33, 1981, 2nd Ed.*

Identifiering av sockerarter med papperskromatogram*
Sugars. Identification by paper chromatography*

38, 2001, 4rd Ed.

Syretal/frie fettsyrer. Bestemmelse i fett.
Acid value/free fatty acids. Determination in fats

39, 2003, 3rd Ed.

Jodtall. Bestemmelse i fett og oljer (Wijs metode)
Iodine value. Determination in fats and oils (Wij's method) 

40, 2005, 2nd Ed.

Fedt. Bestemmelse i mælk ved butyrometer-(Gerber)metoden.
Fat content. Determination in milk using a butyrometer – the Gerber method.

44, 2004, 6th Ed.

Koliforme bakterier. Bestemmelse i næringsmidler og fôr.
Coliform bacteria. Detection in foods and feeds.

47, 1994, 2nd Ed.

Helkonserves. Metode til holdbarhedsprøvning
Canned foods. Method for the examination of keeping quality

49, 1963

Nitrit
Nitrite

 

I Uspecifik titrimetrisk rutinemetode til bestemmelse af nitrit i nitritsalt og nitritsalpeter
I Unspecific titrimetric routine method for the determination of nitrite in "nitrite salt" and "nitrite salpetre"

 

II Bestemmelse af nitrit i nitritsalt og nitritsalpeter samt i kød, fisk og saltlage
II Determination of nitrite in "nitrite salt" and "nitrite salpetre", and in meat, fish and brine

54, 1964

Påvisning og bestemmelse af formaldehyd i levnedsmidler
Formaldehyde. Determination in foods

55, 2011, 3. Ed.

Bestemmelse av nettovekt og drenet vekt i næringsmidler
Determination of net content and drained weight of food

56, 2008, 4. Ed.

Anaerobe sulfittreduserende bakterier. Bestemmelse i næringsmidler.
Anaerobic sulphite-reducing bacteria. Determination in foods.

57, 1994, 2nd Ed.

Fosfor. Spektrofotometrisk bestämning efter torraskning i livsmedel
Phosphorus. Spectophotometric determination after dry ashing in food

59, 2004, 5th Ed.

Mikrobiologisk undersøkelse av helkonserver
Microbiological examination of fully preserved canned foods

63, 2000, 2nd Ed.

Oksalsyre.  Bestemmelse i næringsmidler
Oxalic acid. Determination in foods.

66, 2009, 5. Ed.

Koagulasepositive stafylokokker. Bestemmelse i næringsmidler.
Coagulase positive staphylococci. Enumeration in foods.

67, 2010, 6. Ed.

Presumptiv Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler.
Presumptive Bacillus cereus. Determination in foods.

68, 2011, 5. Ed.

Enterococcus. Bestemmelse i næringsmidler og fôr
Enterococcus. Determination in foods and feeds

70, 1969

Tomatpuré og tomatpasta. Refraktometrisk bestemmelse af opløseligt tørstof
Soluble dry matter. Refractometric determination in tomato purée and tomato paste

71, 1999, 5th Ed.

Salmonella. Påvisning i livsmedel
Salmonella. Detection in foods

74, 2000, 3rd Ed.

Psykrotrofe mikroorganismer. Bestemmelse ved kolonietalsmetoden.
Microorganisms, psychrotrophic. Determination by the colony count  method

76, 1988, 2nd Ed.

Polyfosfater. Påvisning ved papirkromatografi i kjøttvarer m.m. 
Polyphosphates. Detection by paper chromatography in meat products etc. 

77, 1970

a -amylasaktivitet. Bestämning i spannmål och spannmålsprodukter
Alpha-amylase activity. Determination in cereals and cereal products

79, 2012, 3rd Ed.

Botulinum neurotoksin. Påvisning i næringsmidler, fôr og prøver av dyremateriale
Botulinum neurotoxin. Detection in foods, feeds and animal sample materials

80, 1991, 2nd Ed.

Clostridium botulinum. Påvisning i næringsmidler og annet prøvemateriale
Clostridium botulinum. Detection in foods and other test materials

81, 1986, 2nd Ed.

Paralyserende muslinggift. Biologisk bestemmelse i blåskjell og andre muslinger
Paralytic shellfish poison. Biological determination in the common mussel and other bivalves

84, 1984, 2nd Ed.

n-Dodecylgallat (DG), n-octylgallat (OG), n-propylgallat (PG) og nordihydroguajaretsyre (NDGA). Påvisning i fedt. TLC-metode
n-Dodecyl gallate (DG), n-octyl gallate (OG), n-propyl gallate (PG) and nordihydroguaiaretic acid (NDGA). Detection in fat. TLC method

86, 2013, 5. Ed.

Aerobe mikroorgansimer. Bestemmelse i levnedsmidler ved 37 °C, 30 °C, 25 °C, 20 °C, 17/7 °C eller 6,5 °C efter kolonitalsmetoden.
Aerobic microorganisms. Determination in foods at 37 °C, 30 °C, 25 °C, 20 °C, 17/7 °C or 6.5 °C by the colony count method.

91, 2010, 6. Ed.

Prøveudtagning og forbehandling af levnedsmidler og foderstoffer til kvantitativ mikrobiologisk undersøgelse.
Preparation of the test sample and initial supension of food and animal feeding stuffs for quantitative microbiological examination 

94, 2010, 3. Ed.

Bly och kadmium. Utlösning från keramiska föremål
Lead and cadmium. Release from ceramic articles

95, 2009, 5. Ed.

Clostridium perfringens. Bestemmelse i næringsmidler, fôr og miljøprøver.
Clostridium perfringens. Determination in foods, feed and environmental samples.

96, 2009, 4. Ed.

Koliforme bakterier, termotoler-ante koliforme bakterier og E. coli, to MPN metoder til fersk og fryst sjømat.
Coliform bacteria, thermotolerant coliform bacteria and E. coli, two MPN methods for Fresh and Frozen Seafood.

98, 2005, 4. Ed.

Mögel och jäst. Bestämning i livsmedel och foder 
Mould and yeasts. Determination in foods and feed. 

98, Aug 2005

Korrigeringer. Last ned endringene her (PDF-fil)!
Corrections to NMKL method no. 98 - download PDF-file here.

99, 2013, 2. Ed.

Histamin. Fluorimetrisk bestemmelse i fisk.
Histamine. Fluorimetric determination in fish.

100, 2006, 2. Ed.

Nitrit og nitrat. Bestemmelse i fødevarer, saltlager og saltblandinger.
Nitrite and nitrate. Determination in foods, brines and salt mixtures.

103, 1984

Bensoesyra och sorbinsyra i livsmedel. Kvantitativ bestämning med gaskromatografi
Benzoic acid and sorbic acid in foods. Quantitative determination by gas chromatography

104, 1984

Måling av vandaktivitet med polyamidtrådshygrometer
Water activity. Measuring with a polyamide filament hygrometer

107, 2006, 2. Ed.

Titrerbar syregrad. Bestemmelse i mælk og fløde.
Titratable acidity. Determination in Milk and Cream. 

110, 2005, 2nd. Ed.

Tørstof (vand). Gravimetrisk bestemmelse i mælk og mælkeprodukter
Total Solids (Water). Gravimetric determination in milk and milk Products.

111, 1985

Folat, biologisk aktivt, i mælk og mælkeprodukter. Mikrobiologisk bestemmelse med Lactobacillus casei
Folate, biologically active. Microbiological determination in milk and milk products with Lactobacillus casei

114, 1985

Isolering og identificering af vandopløselige, syntetiske farvestoffer
Colouring matters, water-soluble, synthetic. Isolation and identifi- cation

116, 1985

Järn-fotometrisk bestämning i livsmedel
Iron. Photometric determination in food

117, 1996, 3rd Ed.

Yersinia enterocolitica. Påvisning i næringsmidler
Yersinia enterocolitica. Detection in foods

118, 1988, 2nd Ed.

Histamin. Kvalitativ tyndtlagskromatografisk screeningmetode for fisk
Histamine. Qualitative thin-layer chromatographic screening method for fish

119, 2007, 3rd Ed.

Termotolerante CAMPYLOBACTER.
Påvisning, semi-kvantitativ og kvantitativ bestemmelse i levnedsmidler og drikkevand.
Thermotolerant CAMPYLOBACTER.
Detection, semi-quantitative and quantitative determination in foods and drinking water.

121, 2004, 2nd Ed.

Bakteriehæmmende stoffer. Mikrobiologisk undersøgelse til påvisning af restkoncentrationer af antibiotika og kemoterapeutika i nyre og muskel fra slagtedyr (4-plademetode).
Antibacterial substances. Microbiological examination of residues of antibiotics and chemotherapeutics in kidney and muscle from carcasses (4 plate method).

122, 1997, 2nd Ed.
2007: Amendment

Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker
Saccharin. Liquid chromatographic determination in beverages and sweets 

123, 1998, 2nd Ed.

Cyklamat. Spektrofotometrisk bestämning i livsmedel
Cyclamate. Spectrophotometric determination in foods

124, 1997, 2nd Ed.
2007: Amendment

Bensoesyra, sorbinsyra och p-hydroxi-bensoesyraestrar. Vätskekromatografisk bestämning
Benzoic acid, sorbic acid and p-hydroxybenzoic acid esters. Liquid chromatographic determination in foods

125, 2005, 4. Ed.

Termotolerante koliforme bakterier og Escherichia coli. Bestemmelse i næringsmidler og fôr.
Thermotolerant coliform bacteria and Escherichia coli. Enumeration in food and feed.

126, 1988

Tin. Bestemmelse ved atomabsorption i vegetabilske levnedsmidler
Tin. Determination by atomic absorption in fruits and vegetables

127, 2002, 2nd Ed.

HYDROXYPROLIN. Kolorimetrisk bestemmelse til beregning af kollagenindholdet i kød og kødprodukter.
HYDROXYPROLINE. Colorimetric determination as a measure of collagen in meat and meat products.

129, 2003, 2nd Ed.

Kostfiber, total, løselig og uløselig. Gravimetrisk bestemmelse i næringsmidler etter enzymatisk nedbrytning med MES/TRIS buffer
Total, Soluble, and Insoluble Dietary Fibre in Foods. Enzymatic-Gravimetric Method, MES/TRIS Buffer.

130, 1989

Färgämnen. Syntetiska, vattenlösliga. Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel
Colours, synthetic, water-soluble. Liquid chromatographic determination in foods

131, 1989

Fett. Bestämning enligt SBR (Schmid-Bondzynski-Ratslaff) i kött och köttvaror
Fat. Determination according to SBR in meat and meat products

132, 1989

Sulfit. Spektrofotometrisk bestämning i livsmedel
Sulphite. Spectrophotometric determination in foods

134, 1990

Färgämnen, syntetiska, vattenlösliga. Halvkvantitativ bestämning med kromatografi och spektrofotometri
Colours, synthetic, water-soluble, semi-quantitative. Determination by chromatography and spectrophotometry

135, 1990

Sulfit. Enzymatisk bestämning i livsmedel
Sulphite. Enzymatic determination in foods

136, 2010, 5. Ed.

Listeria monocytogenes.  Påvisning i næringsmidler og fôr samt kvantifisering i næringsmidler.
Listeria monocytogenes.  Detection in foods and feeding stuffs and enumeration in foods.

137, 2002, 2nd Ed.

Kimtal. Bestemmelse ved direkte epifluorescens filter teknik (DEFT) i råt, hakket kød
Bacterial count. Determination by direct epifluorescent filter technique (DEFT) in raw minced meat

138, 1991

L-glutaminsyra och mononatrium-glutamat. Enzymatisk bestämning i fisk- och köttvaror samt i soppor
L-Glutamic acid and monosodium glutamate. Enzymatic determination in meat and fish and in soups

139, 1991

Metaller. Bestämning med atom-absorptionsspektrofotometri i livsmedel
Metals. Determination by atomic absorption spectrophotometry in foodstuffs

140, 2007, 2nd Ed.

Melkesyrebakterier. Bestemmelse i næringsmidler i forbindelse med bederving.
Lactic acid bacteria. Determination in food in association with food spoilage.

141, 2010, 3. Ed.

Brochothrix thermosphacta. Bestemmelse i kød og kødvarer
Brochothrix thermosphacta. Enumeration in meat and meat products

142, 1992

Aspartam og diketopiperazin. Bestemmelse ved HPLC
Aspartame and diketopiperazin. Determination by HPLC

143, 3rd Ed. 2009

Ochratoxin A. HPLC bestemmelse i korn (spannmål) og kaffe.
Ochratoxin A. HPLC determination in cereals and coffee.

144, 3rd Ed. 2005

Enterobacteriaceae. Bestämning i livsmedel och foder
Enterobacteriaceae. Determination in foods and feeds.

145, 2nd Ed. 1997
2006: Comments/
Kommentarer
2007: Amendment

Stärkelse och glukos. Enzymatisk bestämning i livsmedel
Starch and glucose. Enzymatic determination in foods

148, 1993

Fruktos, glukos och sackaros. Vätskekromatografisk bestämning i frukt- och grönsaksprodukter
Fructose, glucose and saccharose. Liquid chromatographic determination in fruit and vegetable products

150, 3rd Ed.2004

Aeromonas, mesofile arter. Bestemmelse i næringsmidler og fôr 
Mesophilic Aeromonas species. Determination in foods and feeds. 

152, 2nd Ed, 2005

Penicillium verrucosum - Ochratoxin A dannende.
Påvisning i fødevarer og foder.
Penicillium verrucosum Ochratoxin A producing. Detection in food and feed.

153, 1996

Magnesium og kalsium. Bestemmelse med atomabsorpsjonsspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeovn
Magnesium and calcium. Determination by atomic absorption spectrometry after wet digestion in a microwave oven

154, 2. Ed, 2006

Fusarium. Bestemmelse i levnedsmidler og foderstoffer. 
Fusarium. Determination in foods and feedstuffs. 

155, 2. Ed, 2006

Laktos och galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel
Lactos and galactose. Enzymatic determination in foods 

156, 2nd Ed.1997

Sygdomsfremkaldende Vibrio arter. Påvisning og bestemmelse i levnedsmidler
Pathogenic Vibrio species. Detection and enumeration in foods

157, 1997
2007: Amendment

Karmin. Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel
Carmine. Liquid chromatographic determination in foods

158, 1997

Peroxidvärde. Bestämning i fett och olja
Peroxide value. Determination in fat and oil

159, 2. Ed, 2008

Glykoalkaloider. Vätskekromatografisk bestämning i potatis
Glycoalkaloids. Liquid chromatographic determination in potatoes

160, 1998

Fett. Bestämning i livsmedel
Fat. Determination in foods

161, 1998

Metaller. Bestämning i livsmedel med atomabsorptionsspektrofotometri efter våtuppslutning i mikrovågsugn
Metals. Determination by atomic absorption spectrophotometry after wet digestion in a microwave oven

162, 1998

Kostfiber. Gaskromatografisk, kolorimetrisk och gravimetrisk bestämning i livsmedel, Uppsala-metoden.
Total dietary fibre. Gas chromatographic, colorimetric and gravimetric determination in foods - Uppsala method.

163, 2013, 2. Ed.

Patogene Yersinia enterocolitica  og Yersinia pseudotuberculosis. Real-time PCR-metode til påvisning i næringsmidler, dyrefôr og miljøprøver
Pathogenic Yersinia enterocolitica  and Yersinia pseudotuberculosis. Real-time PCR methods for detection in foods, feeds and environmental samples

164, 2005, 2. Ed.

Escherichia coli  O157. Påvisning i levnedsmidler og foder.
Escherichia coli  O157. Detection in food and feeding stuffs.

165, 2000

Nitrit och nitrat.  Jonkromatografisk bestämning av nitrit och/eller nitrat i livsmedel.
Nitrite and Nitrate.  Nitrite and/or nitrate in foodstuffs by ion chromatography.

166, 2000 Arsen.  Bestemmelse i sjømat med elektrotermisk atomabsorpsjonsspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeovn.
Arsenic.  Determination in seafood by electrothermal atomic absorption spectrometry (ET AAS) after microwave digestion.
167, 2000

Kolekalciferol (vitamin D3) och ergokalciferol (vitamin D2).  Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel.
Cholecalciferol  (vitamin D3) and Ergocalciferol (vitamin D2).
Determination by HPLC in foodstuffs.

168, 2001 Vannaktivitet.  Instrumentell bestemmelse.
Water activity.  Instrumental Determination
s
169, 2002 TØRSTOF i levnedsmidler. Vakuummetoden.
DRY MATTER in foodstuffs. The vacuum method.
170, 2002 KVIKKSØLV. Bestemmelse i fisk og annen sjømat med "flow injection" kald damp AAS (FI- CVAAS) etter våtoppslutning  i mikrobølgeovn.
MERCURY. Determination   in Seafood by Flow Injection Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry (FI-CVAAS) after Microwave Digestion.
171, 2008, 2. Ed. Halofile og osmofile mikrober (rødmidd og brunmidd).  Bestemmelse i fullsaltede fiskeprodukter.
Halophilic and osmophilic microbes ('pink' and 'dun').  Determination in salt-cured fish products.
172, 2002 Ergosterol.  Vätskekromatografisk bestämning i spannmål (korn).
Ergosterol.  Determination by HPLC in cereals.
173, 2005, 2nd Ed. ASKE, gravimetrisk bestemmelse i levnedsmidler.
ASH, gravimetric determination in foods.

174, 2002, 2nd Ed.

Shigella spp.  PCR-metod för påvisning i livsmedel. 
Shigella  spp.  PCR method for detection in foods.

175, 2003 Aflatoxin M1 i mjølk och torrmjølk. Bestämning med HPLC efter upprening på immunoaffinitetskolonn.
Aflatoxin M1 in milk and milk powder. Determination by HPLC after cleaning on an immuno affinity column.
176, 2003 Proteiner. Kvalitativ metod för att påvisa vissa proteiner (allergener) i livsmedel med immunodiffusion.
Proteins. Qualitative method for detection of specific proteins (allergens) in food by immuno diffusion.
177, 2004 Aspergillus flavus och A. parasiticus. Bestämning i livsmedel och foder.
Aspergillus flavus and A. parasiticus. Determination in foods and feeds.
178, 2004 Klorid (salt). Bestämning i livsmedel med potentiometrisk titrering.
Chloride (salt). Determination in foods by potentiometric titration.
179, 2005 pH. Bestemmelse i næringsmidler.
pH. Determination in foods.
180, 2005 Natrium. Bestemmelse i næringsmidler med atomabsorpsjonspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeovn.
Sodium. Determination in Foodstuffs by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Microwave Digestion.
181, 2005 Fett. Bestemmelse i kjøtt og kjøttvarer med butyrometer etter Gerber.
Fat. Determination in meat and meat products using a butyrometer according to Gerber.
182, 2005 PSP-toksiner. Bestemmelse av paralyserende algetoksiner i skjell ved HPLC/ fluorescens.
PSP-toxins. Determination of paralytic shellfish poisoning toxins in shellfish by HPLC/ fluorescence.
183, 2005
2007:
Endringer - Corrections

2013:
Vedlegg - Appendix

Appendix in Finnish (Liite)
Sensorisk kvalitetskontrolltest av drikkevann.
Sensoric quality control test for drinking water.

184, 2006 Kimtal og specifikke fordær-velsesbakterier i fisk og fiskevarer.
Aerobic count and specific spoilage organisms in fish and fish products.
185, 2007
Endringer - Corrections
AKRYLAMID. Bestemmelse i bakeri- og poptetprodukter ved væskekromotografi med tandem massespektrometri (LC-MS-MS).
ACRYLAMIDE. Determination in bakery and potato products by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS-MS).
186, 2007 TUNGMETALLER - As, Cd, Hg og Pb. Bestemmelse med ICP-MS etter syreoppslutning under trykk.
TRACE ELEMENTS - As, Cd, Hg, Pb and other elements. Determination by ICP-MS after pressure digestion.
187, 2007 SALMONELLA.
Påvisning i næringsmidler, faeces og materiale fra animalsk primærproduksjon ved bruk av MSRV.
SALMONELLA.
Detection in foods, faeces and materials from primary animal production using MSRV.
188, 2007 Nitrat. Bestemmelse i melk og melkeprodukter med enzymatisk reduksjon og spektrometri etter Griess reaksjon.
IDF - NMKL metode
Nitrate. Determination in milk and milk products by enzymatic reduction and spectrometry after Griess reaction.
IDF - NMKL method
189, 2008 Aaerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på Blodagar.
Aerobic or anaerobic microorganisms or bacterial spores. Enumeration on Blood Agar.
190, 2009 Tinn (Sn). Bestemmelse i nær-ingsmidler med flamme eller grafittovn atomabsorpsjon-spektrometri (AAS).
Tin (Sn). Determination in foods by flame or graphite furnace atomic absorption spectrometry (AAS).
191, 2009 Tinn (Sn). Bestemmelse i nærings-midler med induktiv koplet plasma massespektrometri (ICPMS).
Tin (Sn). Determination in foods by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS).
192, 2011

Gramnegativa bakterier i pastöriserad mjölk och grädde. Påvisande av återkontamination.
Gram-negative bacteria in pasteu­rized milk and cream. Detection of recontamination.

194, 2013

Nitrat och nitrit. Spektrofotometrisk bestämning av nitrat och/eller nitrit i livsmedel och vatten efter reduktion med zink och Griess reaktion.
Nitrate and nitrite. Determination of nitrate and/or nitrite in foodstuffs and water by spectrophotometry after zinc reduction and Griess reaction.

195, 2013

Bekämpningsmedelsrester. Analys i livsmedel med etylacetatextraktion och gas- och vätskekromatografi med tandem-masspektrometribestämning
Pesticide residues. Analysis in foods with ethyl acetate extraction using gas and liquid chromatography with tandem mass spectrometric determination
.

196, 2013

Biogene aminer. HPLC bestemmelse i næringsmidler.
Biogenic amines. HPLC determination in foods.

197, 2013 Paralyserende algetoksiner. Bestemmelse i blåskjell, muslinger, østers og kamskjell ved post-kolonne- oksidering og HPLC/ fluorescens
Paralytic Shellfish Toxins. Determination in mussels, clams, oysters and scallops by post-column oxidation and HPLC/ fluorescence
198, 2014 Växtstanoler och växtsteroler. Bestämning av fytosterolberikade livsmedel med gaskromatografi (GC-FID)
Plant stanols and plant sterols. Determination in phytosterol enriched foods with gas chromatograph  (GC-FID)

*Metode nr. 33: Metoden er gammel og lite egnet til rutine analyse, men er illustrativ og godt egnet til undervisningsformål.
Method 33: The Method is old and not fitted for routine analysis.  However, the method is very illustrative and therefore very useful for instruction purposes.

Liste over utgåtte metoder finner du her.

 

 

 

 

 

NMKL Technical Reports (free of charge)

NMKL Technical Report No. 1, 2007 Cryptosporidium and Giardia in Drinking Water: Discussion document for selection and evaluation of an NMKL Method
 
NMKL Technical Report No. 2, 2007 Arcobacter - an emerging food borne pathogen?
 
NMKL Technical Report No. 3, 2009 Clostridium difficile - A potentially foodborne zoonose? Significance in humans, animals and food
 
NMKL Technical Report No. 4, 2014 Report on Nordic workshop on Cryptosporidium and Giardia in water and on vegetables/berries. Uppsala 26-727/9-2013

NMKL Protocols (free of charge)

NMKL-protokoll nr. 1, 2005
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8

 
Referentvejledning for det kemiske område - Udarbejdelse af analysemetoder indenfor NMKL
 
NMKL-protokoll nr. 2, 2006 Harmonisering af mikrobiologiske metoder - Model for udarbejdelse af mikrobiolgiske metoder i NMKL
 
NMKL Protocol no. 3 (English) Guide for referees within microbiology. Elaboration of analytical methods within NMKL.
 
NMKL Protokoll nr. 3 (Dansk) Referentvejledning for det mikrobiologiske område. Udarbejdelse av analysemetoder indenfor NMKL.
 
NMKL Protocol No. 4, 2010 (English) Manual for NMKL Peer-verification (Interlaboratory verification) of methods.
 
NMKL-protokoll nr 4, 2010 (Norsk): Manual for NMKL. Mellom-laboratorie-verifisering (Peer-verification) av metoder.
 
NMKL Protocol No 5, 2011 (English)

 

Analytical Quality Control - Guidelines for the publication of analytical results of chemical analyses in foodstuffs

Check-list for analytical quality control (AQC) criteria (Word-file)

NMKL-protokoll nr 6, 2013 (Norsk): Krav til validering av kjemiske NMKL-metoder, som ikke avprøves kollaborativt

 

NMKL-protocol No 6, 2013 (English): Requirements for the validation of chemical NMKL methods that are not to be validated collaboratively

 

 

Subcommittee 4 - Sensory Analyis

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedyrer

 

 

SIDER

No 1,
 2. Ed.
2005

Kalibrering och kontroll av vågar på laboratorier.
Calibration and performance checking of laboratory balances

Available in Swedish. and English

25

No 2
1995

Funktionskontroll och intern kalibrering av termometrar
Performance check and in-house calibration of thermometers
Available in English and Swedish

ERSTATTES av prosedyre nr. 26

20

No 3
1996

Kontrollkort och kontrollprov i den interna kvalitetskontrollen på kemiska livsmedelslaboratorier
Control charts and control materials in internal quality control in food chemical laboratories
Available in English and Swedish

28

No 4
3. Ed.
2009

Validering av kjemiske analysemetoder
Validation of chemical analytical methods
Available in English and Norwegian (Spanish edition from 1996 as PDF-file).

45

No 5
2. Ed. 2003

Skattning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser
Estimation and expression of measurement uncertainty in chemical analysis
Available in Swedish, English and Spanish (Spanish only as PDF-file).

45

No 6
1998

Generelle retningslinier for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier
(Yleiset ohjeet aistinvaraisten laboratorioiden laadunvarmistukseen)
Available in Danish and Finnish
Erratum 2002 (Danish) Oppdatering av referenser 2006 (Danish) (PDF-format)

28

No 7
1998

Kontrol af UV/VIS spektrofotometre
Checking of UV/VIS spectrophotometers
Available in English and Danish

14

No 8
4. Ed.
2008

Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler / Measurement of uncertainty in quantitative microbiological examination of foods
Available in Norwegian and English .

33

No 9
2. Ed.
2007

 

Utvärdering av det systematiska felet med användning av certifierade referensmaterial / 
Evaluation of method bias using certified reference materials.
Available in Swedish and English.

23

No 10
2001

Kontroll av mikrobiologiske dyrkningsmedier
Control of Microbiological Media
Available in Norwegian, English and Finnish

26

No 11
2. Ed. 2010

Sensorisk bedømmelse av drikkevann
Procedure for sensory analysis of drinking water
Juomaveden aistinvarainen arviointi
Available in Norwegian and English

29

No 12
2. Ed.

2014

Håndbok i prøvetaking av næringsmidler
Guide on sampling for analysis of foods
Available in Norwegian and English (1. ed. also in Finnish and Polish)

43

No 13
2003

Volumentrisk kontrol
Volumetric control
Available in Danish and English

19

No 14
2004

SENSVAL: Retningslinjer for egenkontroll i sensoriske analyselaboratorier
SENSVAL: Guidelines for internal control in sensory analysis laboratories
Available in Norwegian (vedlegg 2013)  and English (addendum 2013).

36

No 15
2004

Temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier
Temperature control in microbiological laboratories
Available in Swedish and English.

ERSTATTES av prosedyre nr. 26.

9

No 16 2005

Sensorisk kvalitetskontroll. Oktober 2007: Oppdatering av referanser
Sensory quality control
.
Aistinvarainen laadunvalvonta (2007).
Available in Norwegian, Finnish and English

16

No 17 2006

Kravspesifikasjoner ved kjøp av analysetjenester.
Guidelines for requirement specifications for food analyses.

Available in English and Norwegian

31

No 18 2006

Bruk av referansematerialer, referansestammer og kontrollkort i mikrobiologiske næringsmiddellaboratorier.
The use of reference materials, reference strains and control charts in a food microbiological laboratory

Available in English and Norwegian

20

No 19
2007

Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar
Guideline for sensorial Analysis of Food containers/packages
Oppdatering av referanser finner du her
Additional References to chapter

Available in Swedish and English.

14

No 20
2007

Evaluering av resultater fra kvalitative metoder.
Evaluation of results from qualitative methods
Available in Norwegian and English.

27

No 21
2008

Guide for sensory analysis of fish and shellfish
Available in English
and Finnish

27

No 22
2008

ANVISNINGAR FÖR VÄRDERING AV IMMUNOKEMISKA TESTKIT FÖR LIVSMEDELSANALYS
Considerations regarding evaluation of immunochemical test kits for food analysis
Available in Swedish and English

31

No 23
2008

HANDLEDNING I KVALITETSSÄKRING FÖR MIKROBIOLOGISKA LABORATORIER.
GUIDE ON QUALITY ASSURANCE IN MICROBIOLOGICAL LABORATORIES
Available in Swedish
and English.

49

No 24 2010 Veiledning i kvalitetssikring for kemiske levnedsmiddellaboratorier
Guidelines fro quality assurance for food chemical laboratories
86
No 25 2012 Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar
Recovery information in analytical measurement
Available in Swedish and English
only as PDF-file.
31
No 26 2012 Kontroll och intern kalibrering av termometrar och temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier
Control and internal calibration of thermometers and temperature control on microbiological laboratories
(ERSTATNING for prosedyre nr. 2 og 15)
21
No 27 2013 Measurement uncertainty in sensory analysis
Available in English and Norwegian.
24

Rapporter

No 1
1983, 2nd Ed.

Statistical Evaluation of Results from Quantitative Microbiological Examinations
Available in English only.

No 2 
1983

Stikprøveplaner til mikrobiologisk undersøgelse af levnedsmidler Principper for prøveudtagning og praktisk udførelse
Available in Danish only

No 5

Erstattet med NMKL prosedyre nr. 23

No 8

Erstattet med NMKL prosedyre nr. 24

No 12
1992

Förteckning över livsmedelsanalyser och -tester som utförs av ett fåtal laboratorier i Norden
Available in Swedish only

No 13
1993

Handledning för kvalitetssäkring på livsmedelslaboratorier - Referensmaterial och andra kalibreringsverktyg
Available in Swedish and Finnish

No 14
1994

ELISA kit för påvisning av Enterotoxin från Staphylococcus Aureus 

No 15
1994

Föpackningsmaterial för livsmedel - Lagstiftning/analys/toxikologi
Available in Swedish only

No 16
1995

Interkalibreringar av kemiska livsmedelsanalyser inom Norden
Available in Swedish only

No 19

Erstattet med NMKL protokoll nr. 2

 

 


Copyright © NMKL.  Med enerett.
Revidert: 27 februar 2014 .