Returning Customer

If you are already a customer, please login:

New Customer

or please fill in the following details:

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Betingelser / Terms & conditions

Betalingsbetingelser
Publikasjonene kan betales på NMKLs Web Shop med kreditt kort eller sendes vedlagt faktura med 30 dagers betalingsfrist.  Ved betaling etter forfall beregnes rente med 2% pr. påbegynt måned.  Ved innbetaling må fakturanummer oppgis.

Avsender må dekke alle gebyr i forbindelse med overføringen for å dekke hele fakturabeløpet!

Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark
Kontonr. 4183-4263972007
Swift-kode: DABADKKK
Iban nr.: DK 5730004263972007

Bestilling
Bestilling skjer ved bruk av NMKLs Web Shop eller ved henvendelse til generalsekretariatet via e-post, telefon, telefaks eller post

 

Terms of payment
Purchase by credit card on NMKL's Web Shop or pay by invoice.

Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 Copenhagen K, Denmark
Kontonr. 4183-4263972007
Swift-code: DABADKKK
Iban nr.: DK 5730004263972007

Please note that bank fee for money transfer has to be paid by the costumer, not NMKL.

Order on NMKL's web shop or on e-mail, phone, fax or mail.

info

NordVal

NordVal is an independent, 3rd party that evaluates the quality characteristics and applications of alternative microbiological methods in the analysis of food, water, feedd and environmental samples

Go to NordVal

Online subscriptions

Do you have questions or need more information about our products?

Contact information

Contact us by phone
Call +45 4019 1472

Send us an email