Methods - Chemical Archive

Methods - Chemical Files

NMKL 38

 • Acid value/free fatty acids. Determination in fats. (NMKL 38, 4 Ed., 2001)
 • Happoluku/Vapaat rasvahapot. Määrittäminen rasvoista. (NMKL 38, 4. painos, 2001)

NMKL 33

 • Sugars. Identification by paper chromatography (NMKL 33, 2.Ed, 1981)
 • Sugars (NMKL 33)

NMKL 32

 • Colouring matters, oil-soluble, synthetic. Isolation and identification. (NMKL 32, 1959)
 • Colouring matters (NMKL 32)

NMKL 31

 • Colouring matters, water-soluble, synthetic. Isolation and identification. (NMKL 31, 1959)
 • Colouring matters (NMKL 31)

NMKL 3

 • Salicylic acid in foods. Qualitative and quantitative analysis.(NMKL 3, 3. Ed. 1999)
 • Salisyylihapon määrittäminen elintarvikkeista. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi.(NMKL 3, 3. painos 1999)

NMKL 28

 • Solids, total. Analytical determination by weight in tomato purée.(NMKL 28, 1958)
 • Solids total (NMKL 28)

NMKL 26

 • Phosphatase activity. Determination for pasteurisation control of milk, cream and whey. (NMKL 26, 4.Ed, 1998)
 • FOSFATAASIAKTIIVISUUS. MÄÄRITTÄMI¬NEN PASTÖROINNIN TARKISTAMISEKSI MAIDOSTA, KERMASTA JA HERASTA (NMKL 26, 4. painos, 1998)

NMKL 23

 • Moisture and ash. Gravimetric determination in meat and meat products. (NMKL 23, 3. Ed., 1991)
 • VESI JA TUHKA. GRAVIMETRINEN MÄÄRITTÄMINEN LIHASTA JA LIHAVALMISTEISTA (NMKL 23, 3.painos 1991)

NMKL 197

 • Paralytic Shellfish Toxins. Determination in mussels, clams, oysters and scallops by post-column oxidation and HPLC/ fluorescence. (NMKL 197, 2013)
 • Paralyyttiset nilviäis- ja äyriäis­toksiinit. Määritys sini­simpukoista, hieta­simpukoista, ostereista ja kam­pa­simpukoista kolonnin jälkeisellä hapetuksella ja HPLC/fluoresenssi-menetelmällä (NMKL 197, 2013)

NMKL 196

 • Biogenic amines. HPLC determination in foods. (NMKL 196, 2013)
 • Biogeeniset amiinit. HPLC-määritys elintarvikkeista. (NMKL 196,2013)

NMKL 195

 • Pesticide residues. Analysis in foods with ethyl acetate extraction using gas and liquid chromatography with tandem mass spectrometric determination (NMKL 195, 2013)
 • Kasvinsuojeluainejäämät. Analy­soin­ti elin­tarvikkeista etyyliase­taat­ti­uutolla sekä kaa­su- ja nestekro­mato­gra­fi­alla yhdistettynätandem-massa­spektro­metriaan (NMKL 195, 2013)

NMKL 194

 • Nitrate and nitrite. Determination of nitrate and/or nitrite in foodstuffs and water by spectrophotometry after zinc reduction and Griess reaction (NMKL 194, 2013)
 • Nitraatti ja nitriitti. Nitraatin ja/tai nitriitin määrittäminen elin­tarvikkeis­ta ja vedestä spektrofoto­metri­sesti sinkillä pelkistämisen ja Griessin reaktion jälkeen. (NMKL 194, 2013)

NMKL 191

 • Tin (Sn). Determination in foods by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS). (NMKL 191, 2009)

NMKL 190

 • Tin (Sn). Determination in foods by flame or graphite furnace atomic absorption spectrometry (AAS). (NMKL 190, 2009)

NMKL 188

 • Nitrate. Determination in milk and milk products by enzymatic reduction and spectrometry after Griess reaction. (NMKL 188, 2007)
 • Nitraatti. Määrittäminen maidosta ja maitovalmisteista entsymaattisella pelkistyksellä ja spektrometrialla Griessin reaktion mukaan.(NMKL 188, 2007)
<<  1 [23 4 5 6  >>  

Spreadsheet - Excel

info

NordVal

NordVal is an independent, 3rd party that evaluates the quality characteristics and applications of alternative microbiological methods in the analysis of food, water, feedd and environmental samples

Go to NordVal

Online subscriptions

Do you have questions or need more information about our products?

Contact information

Contact us by phone
Call +45 4019 1472

Send us an email