Clostridium perfringens. Determination in foods, feed and environmental samples. (NMKL 95, 5. Ed., 2009)

Description:

This method is a horizontal method for determination of Clostridium perfringens in food, feed and environmental samples in the area of food and feed production and handling. The method is particularly applicable for products in which the background flora is not too high, such as heat treated foods. The method is also applicable to other matrices to determine the level of contamination. Clostridium perfringens. Määrittäminen elintarvikkeista, rehuista ja ympäristönäytteistä (NMKL 95, 5. painos, 2009)

Kuvaus

Tämä on horisontaalinen menetelmä Clostridium perfringensin määrittämiseen elintarvikkeista, rehuista ja ympäristönäytteistä, jotka liittyvät elintarvikkeiden tuotantoon ja käsittelyyn. Menetelmä soveltuu erityisesti tuotteille, joissa taustakasvuston määrä ei ole kovin suuri, kuten lämpökäsitellyille elintarvikkeille. Menetelmä soveltuu myös muille matriiseille kontaminaation määrän määrittämiseksi.
Price
450,00kr
  • Produkt ID: NMKL95
  • Copyright: NMKL
  • Edition: 2009, 5. ed.

Spreadsheet - Excel

info

NordVal

NordVal is an independent, 3rd party that evaluates the quality characteristics and applications of alternative microbiological methods in the analysis of food, water, feedd and environmental samples

Go to NordVal

Online subscriptions

Do you have questions or need more information about our products?

Contact information

Contact us by phone
Call +45 4019 1472

Send us an email