Ny metode: NMKL 151 Presumptive Shigella spp. Påvisning i næringsmidler

Presumptive Shigella spp. Påvisning i fødevarer - NMKL-metode nr. 151 er blevet genindført og opdateret.

Tilstedeværelsen af ​​Shigella i fødevarer og miljøer er normalt af menneskelig fækal oprindelse. Shigella er værtsspecifik for højere primater, inklusive mennesker. Shigella findes normalt i fødevarer i lavt antal på grund af deres dårlige konkurrenceevne. Derfor er de notorisk vanskelige at opdage i fødevarer. Den smitsomme dosis er lav, og kun 10-100 Shigella er nødvendige for at forårsage infektion. På grund af den lave smitsomme dosis kan krydskontaminering fra inficerede mennesker til fødevarer og videre til flere personer forekomme, f.eks. ved håndtering af fødevarer. Person-til-person-kontaminering kan også forekomme. Det er vist, at Shigella kan overleve i uger og måneder i eller på forskellige fødevarer.

I denne opdaterede metode er der introduceret et trin til at reducere baggrundsflora og lette isoleringen af ​​Shigella for nogle matricer. Derudover er der tilføjet en anbefaling til hvilke plader, der skal bruges. Denne metode kan anvendes til efterfølgende isolering af Shigella spp. efter anvendelse af NMKL 174, 2016, til påvisning af virulensfaktoren ipaH i berigelsesbouillon. NMKL 174 kan yderligere anvendes til påvisning af ipaH i presumptive kolonier.

Utskrift

NordVal Internationals tekniske komitéer

NordVal International modtager mange certifikatansøgninger og søger derfor løbende medlemmer til den tekniske komité. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, jf. nedenstående funktionsbeskrivelse, bedes du kontakte NMKL-sekretariatet.

Funktionsbeskrivelse for medlemmer af NordVal Internationals tekniske komité - se her 

Utskrift

List of NordVal certificates

Aerobic microorganisms

NordVal 033  HyServe Compact Dry TC, HyServe GmbH &Co KG,  expires: 01.12.19    

NordVal 018  Hygicult TPC, Orion Diagnostica,  expires: 01.02.21

 

Campylobacter

NordVal 017  Campylobacter real-time PCR, Eurofins Steins,  expires: 01.06.21

NordVal 039  BAX® System Real-Time PCR Assay, Thermo Fisher Scientific, expires: 01.12.19

 

Coliforms, E.coli & E.coli O157

NordVal 020  RAPID' E.Coli2, Bio-Rad, expires: 01.12.19

NordVal 035  HyServe Compact Dry CF Total Coliforms, HyServe GmbH & Co. KG, expires: 01.12.20

NordVal 036  HyServe Compact Dry EC Total Coliforms/E.coli, HyServe GmbH & Co. KG, expires: 01.12.20

 

Enterobacteriaceae

NordVal 034  HyServe compact Dry ETB, HyServe GmbH & Co. KG, expires: 01.12.20

 

Enterococci

NordVal 047  HyServe compact Dry ETC, HyServe GmbH & Co. KG, expires: 15.02.21

 

Listeria

NordVal 022  RAPID' L.mono, Bio-Rad, expires: 01.05.20

NordVal 025  foodproof Listeria monocytogenes, BIOTECON Diagnostics, expires: 10.06.21

NordVal 037  iQ-Check® Listeria monocytogenes II, Bio-Rad, expires: 12.06.20

 

Salmonella

NordVal 023  foodproof® Salmonella Detection Kit, BIOTECON Diagnostics, expires 10.06.21

NordVal 030  Dupont BAX® System PCR Assay, OXOID A/S Thermo Fisher, expires 01.05.20

NordVal 032  Rapid’Salmonella, Bio-Rad, expires: 01.12.20

NordVal 038  iQ-Check® TM Salmonella II kit, Bio-Rad, expires: 31.12.19

NordVal 041  Salmonella detection method by real-time PCR, Eurofins, expires: 08.03.20

NordVal 046 Salmonella Velox, DNA Diagnostic A/S, expires: 06.09.21

 

Staphylococcus

NordVal 042  HyServe Compact Dry X-SA, HyServe GmbH & Co. KG, expires:01.06.21

NordVal 049 RAPID’Staph, Bio-Rad, expires: 20.05.20

 

Yeast and mold

NordVal 043  HyServe Compact Dry YM, HyServe GmbH & Co. KG, expires: 01.06.21

NordVal 050  HyServe Compact Dry YM RAPID, HyServe GmbH & Co. KG, expires: 15.06.20

 

Chemical methods

NordVal 048  LactoSens® 0.01%, DirectSens GmbH, expires: 07.03.21

NordVal 051  BRT Inhibitor Test, Analytik in Milch Produktions- und Vertriebs-GmbH, expires: 01.03.21

NordVal 052  BRT MRL Screening Test, Analytik in Milch Produktions- und Vertriebs-GmbH, expires: 01.03.21

NordVal 053  BRT hi-sense, Analytik in Milch Produktions- und Vertriebs-GmbH, expires: 01.03.21

Utskrift

NordVal validation protocol

Microbiological analysis:

Link to the NordVal International validation protocol No. 1 for microbiological methods (June 2016, edited September 2017 and September 2018) (harmonises with ISO 16140-2:2016) is here

Link to the NordVal International validation protocol No. 1b  for microbiological methods – confirmation and typing methods (January 2019) (harmonises with ISO 16140-6:2016) is here

 

 

Chemical analysis:

Link to the NordVal International validation protocol No. 2 for chemical methods (September 2017, edited September 2018) is here

Utskrift

Liste over NMKL-procedurer

No. 1, 2005, 2nd Ed. Kalibrering och kontroll av vågar på laboratorier. Calibration and performance checking of laboratory balances

No. 3, 1996 Kontrollkort och kontrollprov i den interna kvalitetskontrollen på kemiska livsmedelslaboratorier. Control charts and control materials in internal quality control in food chemical laboratories

No. 4, 2009, 3rd Ed. Validering av kjemiske analysemetoder. Validation of chemical analytical methods

No. 5, 2003, 2nd Ed. Skattning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser. Estimation and expression of measurement uncertainty in chemical analysis (3rd Ed. 2019)

No. 6, 2016, 2nd Ed.Generelle retningslinier for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier. (Yleiset ohjeet aistinvaraisten laboratorioiden laadunvarmistukseen)

No. 7, 1998 Kontrol af UV/VIS spektrofotometre. Checking of UV/VIS spectrophotometers

No. 8, 2008, 4th Ed. Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler. Measurement of uncertainty in quantitative microbiological examination of foods

No. 9, 2007, 2nd Ed. Utvärdering av det systematiska felet med användning av certifierade referensmaterial. Evaluation of method bias using certified reference materials

No. 10, 2017, 2nd Ed. Kvalitetskontroll av mikrobiologiske dyrkningsmedier. Control of microbiological media 

No. 11, 2010, 2nd Ed. Sensorisk bedømmelse av drikkevann. Procedure for sensory analysis of drinking water
Juomaveden aistinvarainen arviointi.

No. 12, 2014, 2nd Ed. Håndbok i prøvetaking av næringsmidler. Guide on sampling for analysis of foods

No. 13, 2003 Volumentrisk kontrol. Volumetric control

No. 16, 2005 (2007) Sensorisk Kvalitetskontroll. Sensory quality control. Aistinvarainen laadunvalvonta

No. 17, 2006 Kravspesifikasjoner ved kjøp av analysetjenester. Guidelines for requirement specifications for food analyses.

No. 18, 2006 Bruk av referansematerialer, referansestammer og kontrollkort i mikrobiologiske næringsmiddellaboratorier. The use of reference materials, reference strains and control charts in a food microbiological laboratory

No. 19, 2007 Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar. Guideline for sensorial Analysis of Food containers/packages

No. 20, 2007 Evaluering av resultater fra kvalitative metoder. Evaluation of results from qualitative methods

No. 21, 2016, 2nd Ed. Guide for sensory analysis of fish and shellfish (Available in English and Finnish)

No. 22, 2008 Anvisnigar för värdering av immunokemiska testkit för livsmedelsanalys. Considerations regarding evaluation of immunochemical test kits for food analysis
 
No. 23, 2008 Handledning i kvalitetssäkring för mikrobiologiska laboratorier. Guide on quality assurance in microbiological laboratories   

No. 24,  2010 Veiledning i kvalitetssikring for kemiske levnedsmiddellaboratorier. Guidelines for quality assurance for food chemical laboratories  (also available in Finnish)   

No. 25, 2014  Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar. Recovery information in analytical measurement

No. 26, 2015, 2nd Ed. Kontroll och intern kalibrering av termometrar och temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier. Control and internal calibration of thermometers and temperature control on microbiological laboratories

No. 27, 2013  Måleusikkerhet i sensoriske analyser. Measurement uncertainty in sensory analysis

No. 28, 2014 Guidelines for reporting sensory data

No. 29, 2014 Guidelines for sensory analysis of meat and meat products (English and Finnish)

No. 30, 2014 Statistical Evaluation of Results from Quantitative Microbiological Methods (English)

No. 31, 2015 Guidelines for sensory evaluation of bread 

No. 32, 2017 Verifikation af mikrobiologiske metoder. Verification of microbiological methods

 

Utskrift

NMKL / NordVal International and AOAC International collaboration

NMKL / NordVal International and AOAC International have signed an Agreement of Cooperation that will streamline the process for test kit companies seeking recognition from NordVal International and AOAC simultaneously.

The new agreement allows the two organizations and their respective certification programmes to jointly develop and use common evaluation protocols and select independent testing laboratories.

The goal of the cooperative agreement is to reduce the economic barrier imposed by requiring separate studies. Joint protocols mean method developers will be able to conduct testing once at one laboratory, and the data will be applicable to both AOAC and NMKL. Each organization will conduct reviews, render decisions on approvals of methods and issue certificates.

 

Utskrift

Nye NordVal International-certifikater

NordVal International Certificate 020 udstedt til Bio-Rad for RAPID’E.coli 2 Agar er blevet fornyet. Metoden beskriver klar-til-brug selektive og kromogene plader, der inhiberer vækst af gram-positive bakterier og af de vigtigste gram-negative bakterier, bortset fra Enterobacteriacae. Metoden er anvendelig til påvisning af E. coli i en bred vifte af fødevarer. Se certifikatet her.

NordVal International Certificate 033 udstedt til HyServe for Compact Dry TC Method for enumeration of total count er blevet udvidet. Metoden beskriver klar-til-brug kromogene plader. Et nyt studie er gennemført for at udvide metoden og for at sikre overholdelse af ISO 16140-2 og NordVal Validation Protocol 1. Ved gennemgang af resultaterne konkluderer NordVal International, at metoden giver resultater svarende til resultaterne fra referencemetoden, når den anvendes for påvisning i en bred vifte af fødevarer, dyrefoder og miljøprøver. Se certifikatet her.

NordVal International Certificate 039 udstedt til Qualicon Diagnostics d for BAX® System Real-Time PCR Assay Campylobacter jejuni/coli/lari er blevet fornyet. Metoden er en direkte metode uden opformerings trin og med klar-til-brug rør til BAX instrumentet. Metoden er anvendelig til påvisning af Campylobacter jejuni, coli og lari i fjerkræ faeces og i cloacae swabs. Se certifikatet her.

Utskrift

NMKL-Nyt

I NMKL-nytt nr. 93 kan du lese om

- Nordiske myndigheters godkjennelse til å bruke NMKL-metoder i.h.t. mikrobiologiske kriterier

- Veileder i verifisering av mikrobiologiske metoder

- Kommende Generalsekretær i NMKL

- Kommende arrangementer; seminar om molekylære metoder, internasjonalt symposium for nye trender for multi-komponent analyser og workshop om NRL

- Ny protokoll for validering av alternative metoder

- Ny hurtigmetode for påvisning av Salmonella, kun 5,5 timer

Se NMKL-nytt nr. 93 her

 

Utskrift

Application forms

Would you like to use the services of NordVal International to certify your alternative microbiological or chemical method?

Please complete the application form for a NordVal certificate, which is linked to here.

 

The NordVal certificate is valid for two years. 

The application form for renewal of a NordVal certificate is linked to here.

Utskrift

List of NMKL technical reports

Utskrift

  • 1
  • 2
info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk