Priser

Gjeldende fra 2016 (siste endring besluttet på årsmøtet 2016).
Ekspedisjonsgebyr pr. faktura/ordre: DKK 50,- (ikke abonnementsavgiften).

  DKK EUR
Abonnement metoder pr. år (online for  1-3 brukere, papir, PDF) 2.250 340
Nytegning av online metoder for 1-3 brukere første år (deretter DKK 2.250 pr. år) 4.250 680
Online tilgang på prosedyrer for 1-3 brukere pr. år (fortsettelses abonnement) 1.300 200
Nytegning av online tilgang på prosedyrer for 1-3 brukere, første år (deretter DKK 1.300,- pr år) 4.000 540
Online tilgang på NMKL-prosedyrer og NMKL-metoder (ikke nytegning) 3.000 480
Nytegning av online tilgang metoder og prosedyrer for 1-3 brukere (deretter DKK 3.000 pr år) 7.000 1.080
Metoder (i løssalg) pr. stk. 450 70
Prosedyrer pr. stk. inntil 30 sider 500 54
Prosedyrer pr. stk. over 30 sider 500 80
Rapporter pr. stk. 300 40
NMKL Technical Report eller Protocol GRATIS  

Betalingsbetingelser

Publikasjonene kan betales på NMKLs Web Shop med kreditt kort eller sendes vedlagt faktura med 30 dagers betalingsfrist.  Ved betaling etter forfall beregnes rente med 2% pr. påbegynt måned.  Ved innbetaling må fakturanummer oppgis.

Avsender må dekke alle gebyr i forbindelse med overføringen for å dekke hele fakturabeløpet!

Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark 
Kontonr. 4183-4263972007
Swift-kode: DABADKKK
Iban nr.: DK 5730004263972007

Utskrift