NordVal International

An accepted NordVal International validation assures test kits users and producers that an independent assessment of a kit’s performance characteristics is found to be in compliance with its claims, demonstrating equal performance with its reference method.

The persons involved in the validation and in the reviewing process are independent, i.e. they are not involved in sale or production of the alternative method of interest or any "competing" method.

NordVal International offers:

  • A user-friendly validation protocol
  • Scientific confirmation policies
  • Specified acceptance criteria
  • Independent and rapid approval procedures
  • Guidance in the validation process

In March 2007, the secretariat of NordVal was taken over by NMKL, the Nordic Committee on Food Analysis. 

Hilde Skår Norli, Norway, is the chairman of NordVal International.

Utskrift

Om NMKL

Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (Svensk: Livsmedel, Dansk: Levnedsmidler), NMKL, ble etablert i 1947, og består av kjemikere, mikrobiologer, sensorikere og statistikere fra de fem nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NordVal International, som vurderer og sertifiserer proprietære metoder, ble innlemmet i NMKL i 2007.

Det er en nasjonalkomité, med oppnevnte eksperter, i hvert av de nordiske landene. Generalsekretariatet er lokalisert på Danmarks Tekniske Universitet. Organisatorisk er NMKL knyttet til Livsavdelingen under Nordisk Ministerråd.

NMKLs målsetning er å:

• være et nordisk ekspertnettverk innenfor næringsmiddelanalyser
• tilby metoder av høy kvalitet innen næringsmiddel- og fôrområdet
• tilby NordVal-sertifiserte metoder for fôr, næringsmidler og miljøprøver
• utarbeide veiledninger for laboratorier og brukere av analyseresultater
• arrangere aktuelle kurs, workshops og seminarer, nasjonalt, nordisk og internasjonalt
• fremme Nordiske interesser internasjonalt innenfor emner som vedrører næringsmiddelmetodikk

NMKLs formann:
Dr. Franklin Georgsson, Matis, Reykjavik, Island, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

NMKLs generalsekretær:
Nina Skall Nielsen, MSc., Ph.D., Danmarks Tekniske Universitet, København, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sekretær:
Kirsten Becker Hansen, MSc., Danmarks Tekniske Universitet, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nasjonalkomiteer:
Danmark: Formann og sekretær: Dr. Arne Højgård Jensen, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Finland: Formann og sekretær: M.Sc. Leena Lilleberg, Evira e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Island: Formann: Dr. Franklin Georgsson, Matis (e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) Sekretær: Dr. Margret Geirsdottir, Matis e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Norge: Formann: Cand. Scient. Dag Grønningen, Veterinærinstituttet (e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ), Sekretær: Nina Bakkelund, Veterinærinstituttet e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
S
verige: Formann og sekretær: Dr. Hans Lindmark, Livsmedelsverket, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 


Fagkomiteer:
NMKLs arbeid organiseres i følgende komiteer:
Subkomité 1: Administrativt, Formann: Dr. Franklin Georgsson, Matis, Island, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
Subkomité 2: Mikrobiologi, Formann: Dr. Gro Johannessen, Veterinærinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Subkomité 3: Kjemi, Formann: Dr. Tuija Pihlström, Livsmedeslverket, Sverige, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Subkomité 4: Sensorikk, Formann: Dr. Grethe Hyldig e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Subkomité 5: NordVal International, Formann: M.Sc. Hilde Skår Norli, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

NMKLs samarbeidspartnere:
• EK-FJLS’ Livs og dets arbeidsgrupper
• Codex Alimentarius
• AOAC INTERNATIONAL
• Nordiske akkrediteringsorganisasjoner
• IDF (International Dairy Federation)
• ISO (International Organization for Standardization) TC 34 (næringsmidler) SC9 (mikrobiologi) og SC 12 (sensorikk)
• Internasjonale organisasjoner som er medlemmer av InterAgencyMeeting (IAM)
• MicroVal
• AOAC Research Institute

 

NMKLs vedtekter - se her

NMKLs arbeidsordning - se her

Langtidsplan 2016-2019 - se her

NordVal Internationals terms of reference - se her

Funktionsbeskrivelse for medlemmer af NordVal Internationals tekniske komité - se her (for English version of description of functions of members of NordVal International’s technical committees click here - please contact the NMKL secretariat if you want to join the committee)

NordVal International modtager mange certifikatansøgninger og søger derfor løbende medlemmer til den tekniske komité. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, jf. ovenstående funktionsbeskrivelse, bedes du kontakte NMKL-sekretariatet.

Utskrift

Priser

Gjeldende fra 2016 (siste endring besluttet på årsmøtet 2016).
Ekspedisjonsgebyr pr. faktura/ordre: DKK 50,- (ikke abonnementsavgiften).

  DKK EUR
Abonnement metoder pr. år (online for  1-3 brukere, papir, PDF) 2.250 340
Nytegning av online metoder for 1-3 brukere første år (deretter DKK 2.250 pr. år) 4.250 680
Online tilgang på prosedyrer for 1-3 brukere pr. år (fortsettelses abonnement) 1.300 200
Nytegning av online tilgang på prosedyrer for 1-3 brukere, første år (deretter DKK 1.300,- pr år) 4.000 540
Online tilgang på NMKL-prosedyrer og NMKL-metoder (ikke nytegning) 3.000 480
Nytegning av online tilgang metoder og prosedyrer for 1-3 brukere (deretter DKK 3.000 pr år) 7.000 1.080
Metoder (i løssalg) pr. stk. 450 70
Prosedyrer pr. stk. inntil 30 sider 500 54
Prosedyrer pr. stk. over 30 sider 500 80
Rapporter pr. stk. 300 40
NMKL Technical Report eller Protocol GRATIS  

Betalingsbetingelser

Publikasjonene kan betales på NMKLs Web Shop med kreditt kort eller sendes vedlagt faktura med 30 dagers betalingsfrist.  Ved betaling etter forfall beregnes rente med 2% pr. påbegynt måned.  Ved innbetaling må fakturanummer oppgis.

Avsender må dekke alle gebyr i forbindelse med overføringen for å dekke hele fakturabeløpet!

Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark 
Kontonr. 4183-4263972007
Swift-kode: DABADKKK
Iban nr.: DK 5730004263972007

Utskrift

  • 1
  • 2
info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk