sensorisk analyse av kjøtt og kjøttprodukter

Denne nye prosedyren (NMKL Procedure No. 29) finnes foreløpig kun på engelsk. Prosedyren beskriver objektiv sensorisk analyse av kjøtt og kjøttprodukter, med fokus på hvilke forhold som må tas hensyn til for ulike kjøtt og kjøtt produkter. Prosedyren er utarbeidet i en prosjektgruppe under ledelse av  Camilla Bejerholm, Teknologisk institutt, Danmark.

 

Utskrift