ny metode: fett med LF-NMR

Fett. Bestemmelse i fisk, fiskefôr og fiskemed med LF-NMR (NMKL 199, 2014) er nylig publisert.

Metoden er validert i to avprøvninger og sammenliknet imot Soxhlet. Päivi Teivainen-Lædre, Skretting Aquaculture Research Centre, har utarbeidet metoden og organisert valideringene.

Utskrift