Opdateret procedure om kvalitetssikring af sensoriske laboratorier

En ny version af NMKL-procedure nr. 6, "Generelle retningslinjer for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier", er tilgængelig; der er bl.a. tilføjet etiske retningslinjer. Proceduren bør anvendes i alle sensoriske analyselaboratorier. Den angiver generelle retningslinjer, som skal tilpasses det enkelte sensoriske analyselaboratorium, forklarer begreber og funktion, som er nødvendige elementer ved udførelsen af sensoriske analyser og giver generelle anvisninger på, hvordan sensoriske analyser kan dokumenteres. 

 

Utskrift