Opdateret metode om bestämning av metaller i livsmedel

En ny version af NMKL-metode nr. 139, "Metaller. Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i livsmedel", er tilgængelig. Förändringen från föregående version är införandet av matriserna som ingår i avprövningen och resultaten av denna. I den tidigare versionen var krom och nickel inkluderat. Resultaten av den kollaborativa valideringen för dessa element var inte tillfredsställande och därför dras slutsatsen att metoden inte verkar vara den bästa för dessa metaller.

 

Utskrift