Kurser og seminarer

Seminar om molekylære metoder

Det blir mer og mer vanlig å bruke molekylære metoder (DNA-metoder) til påvisning og karakterisering av ulike agens. Eksempler på dette er PCR, pulsfelt-gelelektroforese (PFGE) og helgenomsekvensering.  Hva innebærer disse metodene? Hva påvises ved PCR, og hvorfor er man så opptatt av helgenomsekvensering? Er det utfordringer ved denne type metodikk, og hvordan kommer vi til å bruke metodikken og teknologien i framtiden? På seminaret vil vi se på bruk av molekylære metoder fra en praktisk synsvinkel, med fokus på matbårne bakterier, i både kontroll- og forskningssammenheng.  Seminaret vil ta for seg grunnlaget for metodikken (teknologien), praktisk bruk og utfordringer, samt tenke litt høyt om hvordan vi kommer til å bruke denne teknologien i framtiden.      

Tid: Torsdag 25. aug. 2016

Sted: Stratos Kultur og Event, Youngstorget 2a, Oslo

Språk: Hovedsakelig skandinavisk 

Målgruppe: Næringsmiddelmyndigheter, næringsmiddelprodusenter, fôrprodusenter samt fôr- og næringsmiddellaboratorier  (private og offentlige)

Program:

09:30 - 10:00 Registrering / Utstilling
10:00 – 10:05 Åpning
10:05 – 10:45 Hva er PCR og sekvensering, Arne Holst-Jensen, VI
10:45 – 11:15 Bruk av PCR til deteksjon av matbårne patogener, Gro S. Johannesen, VI
11:15 – 11:45 Karakterisering av isolater, Camilla Sekse, VI
11:45 – 13:00 Lunsj/Utstilling
13:00 – 13:15 Bruk av molekylære metoder til smittesporing i bedrifter, Taran Skjerdal, VI
13:15 – 13:45 Elaboration and validation of a PCR method, Saija Hallanvuo, Evira
13:45 – 14:00 Praktiske erfaringer med bruk av PCR, Torunn Stalheim, Bama
14:00 – 14:15 Praktiske erfaringer med bruk av PCR, Tore Skaaden, Denofa
14:15 – 14:45 Kaffe/Utstilling
14:45 – 15:00 Droplet Digital PCR: A Future Technology for Food Testing,Bio-Rads R&D Director Jean-François Mouscadet
15:00 – 15:15 Comparing Assay Performance Using Numerical Study Data, Karin Lönnqvist , Thermo Fisher Scientific
15:15 – 15:30 Pathogen Detection with Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP), Thomas Andersen, 3M
15:30 – 16:00 Drodling om fremtiden, Arne Holst-Jensen & Gro S. Johannessen, VI
16:00 – 16:15 Oppsummering

Utstillere: Labolytic AS, Thermo Fisher Scientific, 3M

 

Utskrift