• Hjem
  • Liste over NMKL-procedurer

Liste over NMKL prosedyrer

No 1, 2nd Ed. 2005 Kalibrering och kontroll av vågar på laboratorier. Calibration and performance checking of laboratory balances

No 3, 1996  Kontrollkort och kontrollprov i den interna kvalitetskontrollen på kemiska livsmedelslaboratorier. Control charts and control materials in internal quality control in food chemical laboratories

No 4, 3rd Ed., 2009  Validering av kjemiske analysemetoder. Validation of chemical analytical methods

No 5, 2nd Ed. 2003 Skattning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser. Estimation and expression of measurement uncertainty in chemical analysis

No 6, 2nd Ed. 2016 Generelle retningslinier for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier. (Yleiset ohjeet aistinvaraisten laboratorioiden laadunvarmistukseen)

No 7, 1998 Kontrol af UV/VIS spektrofotometre. Checking of UV/VIS spectrophotometers

No 8, 4th Ed. 2008 Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler. Measurement of uncertainty in quantitative microbiological examination of foods

No 9, 2nd Ed., 2007 Utvärdering av det systematiska felet med användning av certifierade referensmaterial. Evaluation of method bias using certified reference materials

No 10, 2nd Ed. 2017 Kvalitetskontroll av mikrobiologiske dyrkningsmedier. Control of microbiological media 

No 11, 2nd Ed. 2010 Sensorisk bedømmelse av drikkevann. Procedure for sensory analysis of drinking water
Juomaveden aistinvarainen arviointi.

No 12, 2nd Ed., 2014 Håndbok i prøvetaking av næringsmidler. Guide on sampling for analysis of foods

No 13, 2003 Volumentrisk kontrol. Volumetric control

No 16, 2005 (2007) Sensorisk Kvalitetskontroll. Sensory quality control. Aistinvarainen laadunvalvonta

No 17, 2006 Kravspesifikasjoner ved kjøp av analysetjenester. Guidelines for requirement specifications for food analyses.

No 18, 2006 Bruk av referansematerialer, referansestammer og kontrollkort i mikrobiologiske næringsmiddellaboratorier. The use of reference materials, reference strains and control charts in a food microbiological laboratory

No 19, 2007 Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar. Guideline for sensorial Analysis of Food containers/packages

No 20, 2007 Evaluering av resultater fra kvalitative metoder. Evaluation of results from qualitative methods

No 21, 2nd Ed. 2016 Guide for sensory analysis of fish and shellfish (Available in English and Finnish)

No 22, 2008 Anvisnigar för värdering av immunokemiska testkit för livsmedelsanalys. Considerations regarding evaluation of immunochemical test kits for food analysis
 
No 23, 2008 Handledning i kvalitetssäkring för mikrobiologiska laboratorier. Guide on quality assurance in microbiological laboratories   

No 24,  2010 Veiledning i kvalitetssikring for kemiske levnedsmiddellaboratorier. Guidelines for quality assurance for food chemical laboratories  (also available in Finnish)   

No 25, 2014  Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar. Recovery information in analytical measurement

No 26, 2nd Ed., 2015 Kontroll och intern kalibrering av termometrar och temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier. Control and internal calibration of thermometers and temperature control on microbiological laboratories

No 27, 2013  Måleusikkerhet i sensoriske analyser. Measurement uncertainty in sensory analysis

No 28, 2014 Guidelines for reporting sensory data

No 29, 2014 Guidelines for sensory analysis of meat and meat products (English and Finnish)

No 30, 2014 Statistical Evaluation of Results from Quantitative Microbiological Methods (English)

No 31, 2015 Guidelines for sensory evaluation of bread 

No. 32, 2017 Verification of microbiological methods (in English)

 

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk