Nordic reference laboratories

I følge Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt dyrs helse og velferd overholdes, artikkel 33, skal medlemsstatene utpeke nasjonale referanselaboratorier på ulike områder.

Det er utarbeidet en nordisk standard, som beskriver kravene til nasjonale referanselaboratorier og mulig nordisk samarbeid på området. Standarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Næringsmiddelavdelingen under Nordisk Ministerråd, og er tilgjengelig nedenfor som en pdf-fil.

En liste over kontaktpersoner ved nasjonale referanselaboratorier i de nordiske landene samt informasjon om de spesifikke europeiske referanselaboratorier oppdateres med jevne mellomrom. Følgende personer er ansvarlig for å holde listen oppdatert.

Danmark: Carsten Haugsted, Fødevarestyrelsen

Finland: Nina Kaario, Ministry of Agriculture and Forestry

Island: Ingibjörg Jónsdóttir, Mast

Norge: Hilde Skår Norli, Mattilsynet

Sverige: Anna Törnkvist, Livsmedelsverket

Se pdf-filene nedenfor.

Utskrift