• Hjem
  • Regneark - Excel

Regneark for nedlastning

Regneark for metodekriterier.

Som et alternativ til å angi spesifikke analysemetoder i Codex-standarder har Codex etablert metodekriterier, dvs. numeriske verdier for egnetheten (method performance) til metodene. NMKL har vært involvert i å ta frem disse kriteriene. Metodekriteriene beregnes hovedsakelig ut ifra ML (maksimum level) og Horwitz' ratio. Beregning av kriterier er gitt i følgende Excel ark.

I tilknytning til NMKL-prosedyrer er det utarbeidet regneark (Excel) som kan lastes ned gratis.

NMKL-prosedyre nr. 4, 3. Ed., 2009:  Validering av kjemiske analysemetoder. Validation of chemical analytical

NMKL-prosedyre nr. 5, 2. Ed. 2003: Skattning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser. Estimation and expression of measurement uncertainty in chemical analysis

 NMKL-prosedyre nr. 8, 4. Ed. 2008: Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler. Measurement of uncertainty in quantitative microbiological examination of foods

NMKL-Prosedyre nr. 20, 2007: Evaluering av resultater fra kvalitative metoder. Evaluation of results from qualitative methods

NMKL-Prosedyre nr. 27, 2013:  Måleusikkerhet i sensoriske analyser. Measurement uncertainty in sensory analysis

 

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org