Kategorier som starter med N

Enheter som starter med N Filer

NMKL 67

 • Presumptiv Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler. (NMKL 67, 6. Ed., 2010)
 • Alustava Bacillus cereus. Määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 67, 6. painos, 2010)

NMKL 66

 • Koagulasepositive stafylokokker. Bestemmelse i næringsmidler. (NMKL 66, 5. Ed., 2009)

NMKL 63

 • Oksalsyre. Bestemmelse i næringsmidler. (NMKL 63, 2. Ed., 2000)
 • Oksaalihappo. Määrittäminen elintarvikkeista.(NMKL 63, 2. painos, 2000)

NMKL 6

 • Nitrogen (Kjeldahl) (NMKL 6, 4. utg., 2003)
 • Typpi. Määrittäminen elintarvik-keista ja rehuista Kjeldahl-menetelmällä. (NMKL 6, 4 laitos, 2003)

NMKL 59

 • Mikrobiologisk undersøkelse av helkonserver. (NMKL 59, 5. Ed., 2004)

NMKL 57

 • Fosfor. Spektrofotometrisk bestämning efter torraskning i livsmedel.(NMKL 57, 2. Ed. 1994)
 • Fosfori. Spektrofotometrinen määrittäminen elintarvikkeista kuivapolton jäkeen. (NMKL 57, 2. painos, 1994)

NMKL 56

 • Sulfit-reducerende Clostridier. Bestemmelse i levnedsmidler. NMKL 56, 5. Ed., 2015)

NMKL 55

 • Bestemmelse av nettovekt og drenet vekt i næringsmidler (NMKL 55, 3. Ed., 2011)
 • Net content & drained weight (NMKL 55)

NMKL 54

 • Påvisning og bestemmelse af formaldehyd i levnedsmidler. (NMKL 54, 1964)
 • Formaldehyde (NMKL 54)

NMKL 49

 • Bestemmelse af nitrit. Titrimetrisk metode. (NMKL 49, 1963)
 • Nitrite (NMKL 49)

NMKL 47

 • Helkonserves. Metode til holdbarhedsprøvning.(NMKL 47, 2. Ed., 1994)

NMKL 44

 • Koliforme bakterier. Bestemmelse i næringsmidler og fôr (NMKL 44, 6.ed., 2004)

NMKL 40

 • Fedt. Bestemmelse i mælk ved butyrometer-(Gerber) metoden. (NMKL 40, 2. Ed. 2005)
 • Rasvapitoisuus. Määrittäminen maidosta butyrometrilla - Gerberin menetelmä. (NMKL 40, 2. laitos, 2005)

NMKL 39

 • Jodtall. Bestemmelse i fett og oljer (Wijs metode). (NMKL 39, 3. utg., 2003)
 • JODILUKU. Määrittäminen rasvoista ja öljyistä. (Wijsin menetelmä).(NMKL 39, 3. laitos, 2003)

NMKL 38

 • Syretall/frie fettsyrer. Bestemmelse i fett. (NMKL 38, 4. Ed., 2001)
 • Happoluku/Vapaat rasvahapot. Määrittäminen rasvoista. (NMKL 38, 4. painos, 2001)
<<  1 [23 4 5 6  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk