Enheter som starter med P Filer

Pros20

 • Evaluering av resultater fra kvalitative metoder. (NMKL-prosedyre nr. 20, 2007)

Pros19

 • Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar (NMKL-prosedyre nr. 19, 2007)

Pros18

 • Bruk av referansematerialer, referansestammer og kontrollkort i mikrobiologiske næringsmiddellaboratorier. (NMKL-prosedyre nr. 18, 2006)

Pros17

 • Kravspesifikasjoner ved kjøp av analysetjenester. (NMKL-prosedyre nr. 17, 2006)
 • Aistinvarainen laadunvalvonta (NMKL Procedure No. 17, 2006).

Pros14

 • SENSVAL: Retningslinjer for egenkontroll i sensoriske analyselaboratorier (NMKL-prosedyre nr. 14, 2004 inkl. 2013-revision)

Pros13

 • Volumentrisk kontrol (NMKL-prosedyre nr. 13, 2003)

Pros12

 • Håndbok i prøvetaking av næringsmidler (NMKL-prosedyre nr. 12, 2014)

Pros11

 • Sensorisk bedømmelse av drikkevann (NMKL-Prosedyre nr. 11, 2010)
 • Juomaveden aistinvarainen arviointi (NMKL Procedure No. 11, 2010)

Pros10

 • Kontroll av mikrobiologiske dyrkningsmedier (NMKL-prosedyre nr. 10, 2001, 2nd Ed. 2018 is available in English, an updated Scandinavian version is on its way)

Proc32

 • Verificering af mikrobiologiske metoder (NMKL procedure nr. 32, 2017)

Pros6

 • Generelle retningslinier for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier (NMKL-prosedyre nr 6, 2. udgave, 2016)

Pros16

 • Sensorisk Kvalitetskontroll (NMKL-prosedyre nr 16, 2007)
 • Aistinvarainen laadunvalvonta

Pros3

 • Kontrollkort och kontrollprov i den interna kvalitetskontrollen på kemiska livsmedelslaboratorier (NMKL prosedyre nr 3, 2016)

Pros4

 • Validering av kjemiske analysemetoder (NMKL-prosedyre nr. 4, 2009)

Pros5

 • Skattning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser (NMKL-prosedyre nr. 5, 2003)
<<  1 [2

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk