Metoder - Kjemisk Arkiv

Metoder - Kjemisk Filer

NMKL 38

 • Syretall/frie fettsyrer. Bestemmelse i fett. (NMKL 38, 4. Ed., 2001)
 • Happoluku/Vapaat rasvahapot. Määrittäminen rasvoista. (NMKL 38, 4. painos, 2001)

NMKL 33

 • Identifiering av sockerarter med papperskromatogram. (NMKL 33, 2. Ed., 1981)
 • Sugars (NMKL 33)

NMKL 32

 • Isolering og identifisering av fettoppløselige kunstige fargestoffer. (NMKL 32,1959)
 • Colouring matters (NMKL 32)

NMKL 31

 • Isolering och identifiering av vattenlösliga syntetiska färgämnen.(NMKL 31, 1959)
 • Colouring matters (NMKL 31)

NMKL 3

 • Salisylsyre i næringsmidler. Kvalitativ og kvantitativ (NMKL 3, 3. Ed., 1999)
 • Salisyylihapon määrittäminen elintarvikkeista. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi.(NMKL 3, 3. painos 1999)

NMKL 28

 • Viktanalytisk bestämning av totala torrsubstansen i tomatpuré. (NMKL 28, 1958)
 • Solids total (NMKL 28)

NMKL 26

 • Phosphataseaktivitet. Bestemmelse for kontrol af pasteuriseret mælk, fløde og valle. (NMKL 26, 4. Ed., 1998)
 • FOSFATAASIAKTIIVISUUS. MÄÄRITTÄMI¬NEN PASTÖROINNIN TARKISTAMISEKSI MAIDOSTA, KERMASTA JA HERASTA (NMKL 26, 4. painos, 1998)

NMKL 23

 • Vatten och aska. Gravimetrisk bestämning i kött och köttvaror. (NMKL 23, 3. Ed., 1991)
 • VESI JA TUHKA. GRAVIMETRINEN MÄÄRITTÄMINEN LIHASTA JA LIHAVALMISTEISTA (NMKL 23, 3.painos 1991)

NMKL 197

 • Paralyserende algetoksiner. Bestemmelse i blåskjell, muslinger, østers og kamskjell ved post-kolonne oksidering og HPLC/ fluorescens. (NMKL 197, 2013)
 • Paralyyttiset nilviäis- ja äyriäis­toksiinit. Määritys sini­simpukoista, hieta­simpukoista, ostereista ja kam­pa­simpukoista kolonnin jälkeisellä hapetuksella ja HPLC/fluoresenssi-menetelmällä (NMKL 197, 2013)

NMKL 196

 • Biogene aminer. HPLC bestemmelse i næringsmidler. (NMKL 196, 2013)
 • Biogeeniset amiinit. HPLC-määritys elintarvikkeista. (NMKL 196,2013)

NMKL 195

 • Bekämpningsmedelsrester. Analys i livsmedel med etylacetatextraktion och gas- och vätskekromatografi med tandem-masspektrometribestämning (NMKL 195, 2013)
 • Kasvinsuojeluainejäämät. Analy­soin­ti elin­tarvikkeista etyyliase­taat­ti­uutolla sekä kaa­su- ja nestekro­mato­gra­fi­alla yhdistettynätandem-massa­spektro­metriaan (NMKL 195, 2013)

NMKL 194

 • Nitrat och nitrit. Spektrofotometrisk bestämning av nitrat och/eller nitrit i livsmedel och vatten efter reduktion med zink och Griess reaktion. (NMKL 194, 2013)
 • Nitraatti ja nitriitti. Nitraatin ja/tai nitriitin määrittäminen elin­tarvikkeis­ta ja vedestä spektrofoto­metri­sesti sinkillä pelkistämisen ja Griessin reaktion jälkeen. (NMKL 194, 2013)

NMKL 191

 • Tinn (Sn). Bestemmelse i næringsmidler med induktiv koplet plasma massespektrometri (ICPMS). (NMKL 191, 2009)

NMKL 190

 • Tinn (Sn). Bestemmelse i næringsmidler med flamme eller grafittovn atomabsorpsjonspektrometri (AAS). (NMKL 190, 2009)

NMKL 188

 • Nitrat. Bestemmelse i melk og melkeprodukter med enzymatisk reduksjon og spektrometri etter Griess reaksjon. (NMKL 188, 2007)
 • Nitraatti. Määrittäminen maidosta ja maitovalmisteista entsymaattisella pelkistyksellä ja spektrometrialla Griessin reaktion mukaan.(NMKL 188, 2007)
<<  1 [23 4 5 6  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk