Metoder - Kjemisk Arkiv

Metoder - Kjemisk Filer

NMKL 186

 • Tungmetaller - As, Cd, Hg og Pb. Bestemmelse med ICP-MS etter syreoppslutning under trykk. (NMKL 186, 2007))
 • Raskametallit - As, Cd, Hg ja Pb. Määrittäminen ICP-MS:sti paineenalaisen happodigestion jälkeen. (NMKL 186, 2007)

NMKL 185

 • Akrylamid. Bestemmelse i næringsmidler ved væskekromotografi kombinert med tandem massespektrometri (LC-MS MS).(NMKL 185, 2007)
 • Akryyliamidi. Määrittäminen leipomo- ja perunavalmisteista nes-tekromatografisesti tandem-massa-spektrometrialla (LC-MS-MS). (NMKL 187, 2007) (NMKL 185)

NMKL 182

 • PSP-toksiner. Bestemmelse av paralyserende algetoksiner i skjell ved HPLC/fluorescens. (NMKL 182, 2005)
 • PSP-myrkyt. Halvaannuttavien simpukkamyrkkyjen määrittäminen simpukasta HPLC/ fluoresenssi tekniikalla. (NMKL 182, 2005)

NMKL 181

 • Fett. Bestemmelse i kjøtt og kjøttvarer med butyrometer etter Gerber. (NMKL 181, 2005)
 • Rasva. Määrittäminen lihasta ja lihavalmisteista butyrometrisesti Gerberin menetelmällä. (NMKL 181, 2005)

NMKL 180

 • Natrium. Bestemmelse i næringsmidler med atomabsorpsjonspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeov (NMKL180, 2005)

Svovlsyrling (SO2)

 • Sulphurous acid (NMKL 18)

NMKL 179

 • pH. Bestemmelse i næringsmidler (NMKL 179, 2005)
 • pH NMKL 179 Finnish

NMKL 178

 • Klorid (salt). Bestämning i livsmedel med potentiometrisk titrering. (NMKL 178, 2004)

NMKL 176

 • Proteiner. Kvalitativ metod för att påvisa vissa proteiner (allergener) i livsmedel med immunodiffusion.(NMKL 176, 2003)

NMKL 175

 • Aflatoxin M1 i mjølk och torrmjølk. Bestämning med HPLC efter upprening på immunoaffinitetskolonn. (NMKL 175, 2003)
 • Aflatoksiini M1 maidossa ja mai-tojauheessa. Määrittäminen HPLC-tekniikalla immuno-affiniteettikolonnissa tehtävän puhdistuksen jälkeen. (NMKL 175, 2003)

NMKL 173

 • Aske, gravimetrisk bestemmelse i levnedsmidler. (NMKL 173, 2. utg., 2005)
 • Tuhka. gravimetrinen määrittäminen elintarvikkeista (NMKL 173, 2. painos, 2005))

NMKL 172

 • Ergosterol. Vätskekromatografisk bestämning i spannmål (korn). (NMKL 172, 2002)
 • Ergosteroli. Nestekromatografinen (HPLC) määrättäminen viljasta. (NMKL 172, 2002)

NMKL 170

 • Kvikksølv. Bestemmelse i fisk og annen sjømat med "flow injection" kald damp AAS (FI- CVAAS) etter våtoppslutning i mikrobølgeovn. (NMKL 170, 2002)
 • Elohopea. Määrittäminen me-ren antimissa "Flow injection" -kylmähöyryatomiabsorptioteknii-kalla (FI-CVAAS) mikroaalto-digestion jälkeen.(NMKL 170, 2002))

NMKL 169

 • Tørstof i levnedsmidler. Vakuummetoden. (NMKL 169, 2002)
 • Kuiva-aine elintarvikkeissa. Vakuumimenetelmä. (NMKL 169, 2002)

NMKL 168

 • Vannaktivitet. Instrumentell bestemmelse med Novasina Elektronisk Hygrometer og Aqua-Lab Duggpunkt-instrument. (NMKL 168, 2001)
 • Vesiaktiivisuus. Instrumenttimääritys Novasina´n elektronisella hygrometrillä ja Aqua-Lab´in kastepiste-instrumentilla. (NMKL 168, 2001))
<<  1 2 [34 5 6  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk