Metoder - Kjemisk Arkiv

Metoder - Kjemisk Filer

NMKL 14

 • Vanninnhold i brød (NMKL 14, 1953 / 2012)
 • Moisture in Bread (NMKL 14)

NMKL 139

 • Metaller. Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i livsmedel. (NMKL 139, 1991, 2. utg. 2016)
 • Metallit. Atomiabsorptiospektrofotometrinen määritys elintarvikkeista. (NMKL 139, 1991, 2nd ed. 2016)

NMKL 139 (Kopier)

 • Metaller. Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i livsmedel. (NMKL 139, 1991, 2. utg. 2016)
 • Metallit. Atomiabsorptiospektrofotometrinen määritys elintarvikkeista. (NMKL 139, 1991, 2nd ed. 2016)

NMKL 138

 • L-glutaminsyra och mononatrium-glutamat. Enzymatisk bestämning i fisk- och köttvaror samt i soppor. (NMKL 138, 1991)
 • L-glutamiinihappo ja mononatrium glutamaatti. Entsymaattinen määritys lihasta, kalasta ja keitoista. (NMKL 138, 1991)

NMKL 135

 • Sulfit. Enzymatisk bestämning i livsmedel. (NMKL 135, 1990)
 • Sulfiitti. Entsymaattinen määritys elintarvikkeista. (NMKL 135, 1990)

NMKL 134

 • Färgämnen, syntetiska, vattenlösliga. Halvkvantitativ bestämning med kromatografi och spektrofotometri. (NMKL 134, 1990)
 • Väriaineet, synteettiset, vesiliukoiset. Puolikvantitatiivinen määrittäminen kromatografisesti ja spektrofotometrisesti. (NMKL 134, 1990)

NMKL 132

 • Sulfit. Spektrofotometrisk bestämning i livsmedel. (NMKL 132, 1989)
 • Sulfitti. Spektrofotometrinen määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 132, 1989)

NMKL 131

 • Fett. Bestämning enligt SBR (Schmid-Bondzynski-Ratslaff) i kött och köttvaror. (NMKL 131, 1989)
 • Rava. Määrittäminen SBR-menetelmällä (Schmid-Bondzynski-Ratslaff) lihasta ja lihavalmisteista. (NMKL 131, 1989)

NMKL 130

 • Färgämnen. Syntetiska, vattenlösliga. Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel. (NMKL 130,1989)
 • Väriaineet, synteettiset, vesiliukoiset. Nestekromatografinen määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 130, 1989)

NMKL 129

 • Kostfiber, totalt, løselig og uløselig. Gravimetrisk bestemmelse i næringsmidler etter enzymatisk nedbrytning med MES/TRIS buffer.(NMKL 129, 2. utg., 2003)
 • Kokonaisravintokuitu. Gravimetrinen määrittäminen elintarvikkeista entsyymihajoituksen jälkeen. (NMKL 129, 2. painos. 2002)

NMKL 127

 • Hydroxyprolin. Kolorimetrisk bestemmelse til beregning af kollagenindholdet i kød og kødprodukter. (NMKL 127, 2. utg., 2002)
 • Hydroksiproliini. Kolorimetrinen menetelmä kollageenin määrittämiseksi lihasta ja lihatuotteista (NMKL127, 2. painos, 2002)

NMKL 126

 • Tin. Bestemmelse ved atomabsorption i vegetabilske levnedsmidler. (NMKL 126, 1988)
 • Tina. Atomiabsorptiospektrometrinen määritys hedelmistä ja vihanneksista. (NMKL 126,1988)

NMKL 124

 • Bensoesyra, sorbinsyra och p-hydroxi-bensoesyraestrar. Vätskekromatografisk bestämning. (NMKL 124, 2.utg., 1997, Amd. 2007)
 • Bentsoehappo, sorbiinihappo ja p-hydroksibentsoehappoesterit. Nestekromatografinen määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 124, 2. painos, 1997, Amd. 2007)

NMKL 123

 • Cyklamat. Spektrofotometrisk bestämning i livsmedel.(NMKL 123, 2. utg., 1998)
 • Syklamaatti. Spektrofotometrinen määritys elintarvikkeista. (NMKL 123, 2.painos, 1997)

NMKL 122

 • Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker. (NMKL 122, 2. utg. 1997, Amd. 2007)
 • Sakariini. Nestekromatografinen määritys juomista ja makeisista. (NMKL 122, 2. painos, 1997)
<<  1 2 3 4 [56  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk