Metoder - Mikro Arkiv

Metoder - Mikro Filer

NMKL 189

 • Aaerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på blodagar. (NMKL 189, 2. udg. 2017)

NMKL 187

 • Salmonella. Påvisning i næringsmidler, avføring fra dyr og miljøprøver fra animalsk primærproduksjon ved bruk av MSRV. (2.utg, 2016) Osoittaminen elintarvikkeista, eläinten ulostenäytteistä sekä eläinten alkutuotannon ympäristömateriaaleista MSRV (2018)

NMKL 184

 • Kimtal og specifikke fordærvelsesbakterier i fisk og fiskevarer (NMKL184, 2006)

NMKL 177

 • Aspergillus flavus och A. parasiticus. Bestämning i livsmedel och foder. (NMKL 177, 2004)

NMKL 174

 • Shigella spp. PCR-metod för påvisning i livsmedel. (NMKL 174, 3. utg., 2016))
 • Shigella spp. PCR method (NMKL 174)

NMKL 171

 • Halofile og osmofile mikrober (rødmidd og brunmidd). Bestemmelse i fullsaltede fiskeprodukter. (NMKL 171, 3. utg., 2015)

NMKL 168

 • Vannaktivitet. Instrumentell bestemmelse med Novasina Elektronisk Hygrometer og Aqua-Lab Duggpunkt-instrument. (NMKL 168, 2001)
 • Vesiaktiivisuus. Instrumenttimääritys Novasina´n elektronisella hygrometrillä ja Aqua-Lab´in kastepiste-instrumentilla. (NMKL 168, 2001))

NMKL 164

 • Escherichia coli O157. Påvisning i levnedsmidler og foder. (NMKL 164, 2. utg., 2005)
 • Escherichia coli O157. Osoittaminen elintarvikkeista ja rehuista. (NMKL 164, 2. painos, 2005)

NMKL 163

 • Patogene Yersinia enterocolitica og Yersinia pseudotuberculosis - real-time PCR metode til påvisning i næringsmidler, dyrefôr og miljøprøver (NMKL 163, 2. utg., 2013)

NMKL 156

 • Sygdomsfremkaldende Vibrio arter. Påvisning og bestemmelse i levnedsmidler. (NMKL 156, 2. utg., 1997)
 • Patogeeniset Vibrio-lajit. Osoittaminen ja lukumäärän määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 156, 2- painos, 1997))

NMKL 154

 • Fusarium. Bestemmelse i levnedsmidler og foderstoffer. (NMKL 154,2. utg., 2006)
 • Fusarium. Määrittäminen elintarvikkeista ja rehuista. (NMKL 154) (2. ed. not available).

NMKL 152

 • Penicillium verrucosum - Ochratoxin A dannende. Påvisning i fødevarer og foder. (NMKL 152, 2. utg.., 2005)
 • Penicillium verrucosum (toksiinia muodostava). Määrittäminen elintarvikkeissa ja rehuissa. (NMKL 152, 2. painos, 2005)

NMKL 150

 • Aeromonas, mesofile arter. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. (NMKL 150, 3. utg., 2004)
 • Liikkuvat Aeromonas-lajit. Määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 150, 3. painos, 2004)

NMKL 144

 • Enterobacteriaceae. Bestämning i livsmedel och foder. (NMKL 144, 3. utg., 2005)

NMKL 141

 • Brochothrix thermosphacta. Bestemmelse i kød og kødvarer. (NMKL 141, 3. utg., 2010)
 • Brochothrix spp. määrittäminen lihasta ja lihavalmisteista. (NMKL 141, 3. painos, 2010)
<<  1 [23  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk