Metoder - Mikro Arkiv

Metoder - Mikro Filer

NMKL 144

 • Enterobacteriaceae. Bestämning i livsmedel och foder. (NMKL 144, 3. utg., 2005)

NMKL 141

 • Brochothrix spp. Bestemmelse i kød og kødvarer. (NMKL 141, 3. utg., 2010)
 • Brochothrix spp. määrittäminen lihasta ja lihavalmisteista. (NMKL 141, 3. painos, 2010)

NMKL 140

 • Melkesyrebakterier. Bestemmelse i næringsmidler i forbindelse med bederving. (NMKL 140, 2. utg., 2007)
 • Maitohappobakteerit. Lukumäärän määritys lihasta ja lihavalmisteista. (NMKL 140, 1. Ed. 1991)

NMKL 137

 • Kimtal. Bestemmelse ved direkte epifluorescens filter teknik (DEFT) i råt, hakket kød. (NMKL 137, 2. utg., 2002)
 • Bakteerimäärä. Määrittäminen raa´asta jauhelihasta suoralla epifluoresenssi-suodatustekniikalla. (NMKL 137, 2. painos, 2002)

NMKL 136

 • Listeria monocytogenes. Påvisning i næringsmidler og fôr samt kvantifisering i næringsmidler. (NMKL 136, 5. utg., 2010)

NMKL 125

 • Termotolerante koliforme bakterier og Escherichia coli. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. (NMKL 125, 4. utg., 2005)
 • Lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit. Määrittäminen elintarvikeista. (4. ed. not available). (NMKL 125)

NMKL 121

 • Bakteriehæmmende stoffer. Mikrobiologisk undersøgelse til påvisning af restkoncentrationer af antibiotika og kemoterapeutika i nyre og muskel fra slagtedyr (4-plademetode) (NMKL 121, 2. utg., 2004)
 • Bakteerikasvua estävät aineet. Osoittaminen mikrobiologisella menetelmällä teuraseläinten munuaisesta ja lihaksesta. (NMKL 121, 2. painos, 2004)

NMKL 119

 • Termotolerante Campylobacter. Påvisning, semi-kvantitativ og kvantitativ bestemmelse i levnedsmidler og drikkevand. (NMKL 119, 3. utg., 2007)
 • Campylobacter jejuni/coli. Osoittaminen elintarvikkeista. (2. ed. 1990)

NMKL 117

 • Yersinia enterocolitica. Påvisning i næringsmidler. (NMKL 117, 3. utg., 1996)
 • Yersinia enterocolitica. Osoittaminen elintarvikkeista. (NMKL 117, 3. painos, 1996)

NMKL 111

 • Folat, biologisk aktivt, i mælk og mælkeprodukter. Mikrobiologisk bestemmelse med Lactobacillus casei. (NMKL 111, 1985)
 • Folate, Biologically Active (NMKL 111)
<<  1 2 [3

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org