NMKL 150

Aeromonas, mesofile arter. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. (NMKL 150, 3. utg., 2004)

Beskrivelse:

Metoden anvendes til kvantitativ bestemmelse av mesofile Aeromonas spp. i næringsmidler og fôr. Mesofile Aeromonas spp. kan eventuelt videre artstypes ved genetiske metoder og virulenstestes ved egnet referanse laboratorium. Metoden begrenser seg til differensieringen til genus da videre typing i arter ved biokjemiske metoder er usikker. Kvantitativ bestemmelse av mesofile Aeromonas spp. skjer ved overflateutsæd av prøvematerialet på Stivelse-Ampicillin- Agar (SAA). Skålene inkuberes ved 37 C i 24 timer. Gule eller honningfarvede kolonier med en diameter på 2-3 mm, og omgitt av en lys sone med en bredde på 2-3 mm, regnes som presumptive Aeromonas spp. Ved å helle noen få ml med Lugols væske over skålen, vil de amylase-positive koloniene visualiseres med en klar sone av hydrolysert stivelse på en mørk bakgrunn. Liikkuvat Aeromonas-lajit. Määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 150, 3. painos, 2004)
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL150
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2004, 3. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk