NMKL 195

Bekämpningsmedelsrester. Analys i livsmedel med etylacetatextraktion och gas- och vätskekromatografi med tandem-masspektrometribestämning (NMKL 195, 2013)

Beskrivelse:

Metoden är baserad på extraktion med etylacetat följt av bestämning med vätskekromatografi (LC) och gaskromatografi (GC). Multimetoden har reviderats kontinuerligt vilket har resulterat i en förbättrad och förenklad metod för analys av bekämpningsmedelsrester. Till exempel har behovet av provupprening i stort sett eliminerats för vegetabilier och för att förbättra återvinningen av basiska bekämpningsmedel har tillsats av natriumvätekarbonat ( NaHCO 3 ) använts till alla matriser (frukt och grönsaker). Däremot behövs reningssteg med gelfiltering (GPC) fortfarande för animaliska produkter med hög fetthalt och extraktionen utförs där med etylacetat/cyklohexan. Kasvinsuojeluainejäämät. Analy­soin­ti elin­tarvikkeista etyyliase­taat­ti­uutolla sekä kaa­su- ja nestekro­mato­gra­fi­alla yhdistettynätandem-massa­spektro­metriaan (NMKL 195, 2013)
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL195
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2013

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk