NMKL 80

Clostridium botulinum. Påvisning i næringsmidler og annet prøvemateriale.(NMKL 80, 2nd. Ed, 1991)

Beskrivelse:

Påvisning av Clostridium botulinum i et næringsmiddel har i første rekke til formål å bekrefte eller avkrefte en mistanke om at næringsmidlet er i stand til å forårsake botulisme. Prinsippene for påvisning av Clostridium botulinum i næringsmidler kan også brukes ved undersøkelse av annet prøvemateriale, f.eks. fôrprøver. Identifikasjon av bakterien skjer primært ved bestemmelse av dens toksin. Clostridium botulinum. Osoittaminen elintarvikkeista ja muista näytemateriaaleista. (NMKL 80, 2. painos, 1991))

Kuvaus

Clostridium botulinum-bakteerin osoittaminen elintarvikenäytteestä on ennen kaikkea tarkoitettu varmentamaan tai poissulkemaan elintarvikkeen osuus botulismin aiheuttajana. Clostridium botulinum-bakteerin osoittamisperiaatetta voidaan käyttää elintarvikkeiden lisäksi myös muille testattaville materiaaleille kuten rehulle. Tunnistaminen perustuu ensisijaisesti bakteerin tuottaman toksiinin määrittämiseen.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL80
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 1991, 2. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk