NMKL 80

Clostridium botulinum. Påvisning i næringsmidler og annet prøvemateriale.(NMKL 80, 2nd. Ed, 1991)

Beskrivelse:

Påvisning av Clostridium botulinum i et næringsmiddel har i første rekke til formål å bekrefte eller avkrefte en mistanke om at næringsmidlet er i stand til å forårsake botulisme. Prinsippene for påvisning av Clostridium botulinum i næringsmidler kan også brukes ved undersøkelse av annet prøvemateriale, f.eks. fôrprøver. Identifikasjon av bakterien skjer primært ved bestemmelse av dens toksin. Clostridium botulinum. Osoittaminen elintarvikkeista ja muista näytemateriaaleista. (NMKL 80, 2. painos, 1991))

Kuvaus

Clostridium botulinum-bakteerin osoittaminen elintarvikenäytteestä on ennen kaikkea tarkoitettu varmentamaan tai poissulkemaan elintarvikkeen osuus botulismin aiheuttajana. Clostridium botulinum-bakteerin osoittamisperiaatetta voidaan käyttää elintarvikkeiden lisäksi myös muille testattaville materiaaleille kuten rehulle. Tunnistaminen perustuu ensisijaisesti bakteerin tuottaman toksiinin määrittämiseen.
Pris €60
  • Produkt ID: NMKL80
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 1991, 2. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org