Pros20

Evaluering av resultater fra kvalitative metoder. (NMKL-prosedyre nr. 20, 2007)

Beskrivelse:

Denne prosedyren beskriver evaluering av resultater fra kvalitative metoder, hvor resultatene er ”påvist”/ ”ikke påvist”. Det beskrives ikke hvordan man skal organisere valideringer, utføre robusttesting av metoden, velge matrikser for undersøkelsen, forber ede prøver, teste for homogenitet eller holdbarhet. Prosedyren tar bare for seg behandlingen av de valide resultatene. Det være seg sammenlikning av resultater fra to kvalitative metoder, hvorav den ene me toden kan være en alternativ metode (test-kit), eller evaluering av en metode mot forventede r esultater utført på eget laboratorium ("in-house" validering), full kollaborativ metodevalidering, elle r validering foretatt ved noe n utvalgte laboratorier (intermediate validering). Prosedyren beskriver også evaluering av semikvantitative metoder. Prosedyren skal kunne brukes av alle, og stiller ingen krav til inngående kunnskaper innen statistikk. Det er utarbeidet et Excel-regneark for de ulike beregningene beskrevet i prosedyren.
Pris 500,00kr
  • Produkt ID: NMKL Pro No20
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: No 20 - 2007

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk