Pros16

Sensorisk Kvalitetskontroll (NMKL-prosedyre nr 16, 2007)

Beskrivelse:

Denne prosedyren beskriver hvordan man kan måle om et produkt har de ønskede sensoriske egenskapene, og eventuelt beskrive hva og hvor stort avviket er i forhold til forventet kvalitet. Hvordan produktet skal være, beskrives i en produktspesifikasjon og avviket uttrykkes ved hjelp av en feilnomenklatur. Kvaliteten måles ved hjelp av en poengskala. Prosedyren kan benyttes som et verktøy for å overvåke produktkvaliteten. Prosedyren beskriver hvordan man skal forberede og gjennomføre bedømmelser av et produkts utseende, lukt, smak og konsistens. Det er avgjørende at gjennomføringen av analysene ledes av godt kvalifiserte personer, og at paneldeltagerne (dommerne) er utvalgte og trenet til den jobben de skal utføre. Når man følger en standardisert metode kan man også sammenlikne resultat over tid. Aistinvarainen laadunvalvonta

Kuvaus

Tämä menettelyohje kuvaa miten voidaan mitata, onko tuotteella halutut aistinvaraiset ominaisuudet ja kuinka suuria mahdolliset poikkeamat ovat tuotteen odotetusta laadusta. Tuotteen halutut ominaisuudet on kuvattu tuotekuvauksessa (spesifikaatio) ja poikkeamat voidaan ilmaista virhenimistön termein. Laatu mitataan pisteasteikon avulla. Menettelyohjetta voidaan käyttää tuotteen laadunseurannassa. Menettelyohje kuvaa kuinka tuotteen ulkonäön, hajun, maun ja rakenteen aistinvaraiset arvioinnit valmistellaan ja suoritetaan. On tärkeää, että analyysin suorituksesta vastaa pätevä henkilö ja että raadin jäsenet (arvioijat) on valittu ja koulutettu hyvin tehtäväänsä. Noudattamalla standardoitua menetelmää on myös mahdollista verrata tuloksia aikaa myöten.
Pris 500,00kr
  • Produkt ID: NMKL Pro No16
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: No 16 - 2007

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk