NMKL 171

Halofile og osmofile mikrober (rødmidd og brunmidd). Bestemmelse i fullsaltede fiskeprodukter. (NMKL 171, 3. utg., 2015)

Beskrivelse:

Metoden kan anvendes for å påvise rødmidd og brunmidd i fullsaltede fiskeprodukter. Nedre grense for deteksjon er 100 kim av aktuell mikrobe per gram prøve. Bemerk at det kan være store variasjoner i mikrobeinnhold på ulike deler av fisken. Rød- og brunmidd kan påvises ved utsæd på egnede agarmedier. Prøver for rødmidd inkuberes ved 37°C i 2 - 3 uker, mens prøver for brunmidd inkuberes ved 20 °C (romtemperatur 18 – 24 °C) i 2 uker eller mer. De fleste arter danner synlige kolonier innen 4 dager. Både rød- og brunmidd kjennetegnes ved at de gir pigmenterte kolonier.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL171
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2015, 3. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk