Pros12

Håndbok i prøvetaking av næringsmidler (NMKL-prosedyre nr. 12, 2014)

Beskrivelse:

Prosedyren beskriver momenter som man bør ta hensyn til når en skal ta ut prøver; som prøveuttaksted, ulike prøvetakingsutstyr, emballering, transportering etc. Videre er det i vedlegg gitt ulike prøvetakingsplaner, da dette er viktig for designere av prøvetakingsprosjekter, men ikke nødvendigvis for oppdragsgivere, prøvetakings- og laboratoriepersonale.
Pris 500,00kr
  • Produkt ID: NMKL Pro No12
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: No 12 - 2014

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk