NMKL 44

Koliforme bakterier. Bestemmelse i næringsmidler og fôr (NMKL 44, 6.ed., 2004)

Beskrivelse:

Metoden kan brukes på alle typer næringsmidler og fôr. Næringsmidler og fôr som innholder andre sukkerarter enn laktose, f.eks. sakkarose, vil imidlertid kunne føre til at ikke-koliforme bakterier kan danne kolonier som ligner koliforme. Det er videre kjent at arter av bl.a. Aeromonas, Flavobacterium og Erwinia som kan finnes i prøver fra saltvann, rå fisk, rå grønnsaker og korn, vil kunne utvikle seg med tilnærmet typiske kolonier i det anvendte medium.
Pris €60
  • Produkt ID: NMKL44
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2004, 6. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org