NMKL 96

Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli, to MPN metoder til fersk og fryst sjømat. (NMKL 96, 4. utg., 2009)

Beskrivelse:

Undersøkelsene gir opplysninger om koliforme bakterier, og dermed om hygienisk kvali¬tet av fersk og fryst sjømat og hygienisk standard ved foredling. Metoden kan brukes for undersøkelser med hensyn på koliforme bakterier, termotoleran¬te koliforme bakte¬rier inkludert E. coli. To metoder er beskrevet, en for alle typer fersk og fryst sjømat og en bare for skalldyr. For analyse av kimtall og kvalitetsforringende bakterier i fisk og fiskevarer kan NMKL-metode nr. 184 benyttes. Kolimuotoiset bakteerit, lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit ja E. coli, kaksi MPN- menetelmää tuoreille ja pakastetuille kaloille ja äyriäisille. (NMKL 96, 4. painos, 2010)

Kuvaus

Tutkimukset antavat tietoa tuoreiden ja pakastettujen kala- ja äyriäisruokien mikrobiologisesta ja hygieenisestä laadusta ja tuotannon hygieenisestä tasosta. Menetelmää voidaan käyttää kolimuotoisten bakteerien, lämpökestoisten kolimuotoisten bakteerien ja E.colin määrittämiseen. Tässä ohjeessa on kuvattu kaksi menetelmää eri matriiseille: yksi tuoreille ja pakastetuille mereneläville ja kaloille ja toinen ainoastaan äyriäisille. Bakteerien ja rikkivetyä tuottavien bakteerien kokonaislukumäärän määrittämiseen kaloista ja kalatuotteista voidaan käyttää NMKL-menetelmää nro 184.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL96
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2009, 4. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk