NMKL 136

Listeria monocytogenes. Påvisning i næringsmidler og fôr samt kvantifisering i næringsmidler. (NMKL 136, 5. utg., 2010)

Beskrivelse:

Metoden er egnet for påvisning av Listeria monocytogenes i næringsmidler og fôr og for kvantifisering i næringsmidler. Metoden beskriver både påvisning og kvantifisering av L. monocytogenes. I påvisningsdelen benyttes en to-trinns oppformering. Primæroppformeringen utføres i en oppformeringsbuljong med redusert selektivitet (Half-Fraser buljong) ved 30 C i 24 timer. I kvantifiseringsdelen foretas en overflateutsæd av den initielle suspensjonen og/eller fortynninger utført i enten saltvannpepton-fortynningsvæske (SPV), bufret peptonvann (BPV) eller basismedium for Half-Fraser-buljong på et L. monocytogenes-spesifikt isolasjonsmedium; ALOA, LCA, LMBA eller et kromogent Listeria agarmedium tilsvarende ALOA.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL136
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2010, 5. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk