NMKL 6

Nitrogen (Kjeldahl) (NMKL 6, 4. utg., 2003)

Beskrivelse:

Der beskrives en referencemetode til kvantitativ bestemmelse af nitrogen i levnedsmidler og foderstoffer. Referencemetoden omfatter anvendelse af blok-destruktion og eventuelt (semi)automatisk destillation og titrering, men også den konventionelle Kjeldahlmetode. Hovedvægten er lagt på blok-destruktion og delvis automatisering, da dette efterhånden er den mest benyttede fremgangsmåde i Norden. Typpi. Määrittäminen elintarvik-keista ja rehuista Kjeldahl-menetelmällä. (NMKL 6, 4 laitos, 2003)

Kuvaus

Vertailumenetelmä käsittää blokkipolton ja (puoli)automaaattisen tislauksen sekä titrauksen, samoin kuin tavanomaisen Kjeldahl-menetelmän. Menetelmän painotus on blokkipoltossa ja puoliautomaatiossa, sillä tämä on vähitellen tullut Pohjoismaiden käytetyimmäksi tekniikaksi.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL6
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2003, 4. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk