NMKL 200

Histamin. HPLC bestemmelse med post-kolonne derivatisering og fluorescensdeteksjon i fisk og fiskeprodukter (NMKL 200)

Beskrivelse:

Denne metoden er en kvantitativ bestemmelse av histamin i fisk og fiskeprodukter. Kvantifiseringsgrensen er 2 mg/kg under de forhold som er beskrevet i denne prosedyren. Histamin ekstraheres fra en homogenisert prøve med 0,6 M perklorsyre. En bestemt mengde intern standard tilsettes før homogeniseringen. Separasjon og påvisning av histamin utføres i et HPLC-system ved bruk av gradienteluering, post-kolonne derivatisering med o-ftaldialdehyd (OPA) og fluorescensdeteksjon med eksitasjons-bølgelengde på 365 nm og emisjonsbølgelengde på 418 nm.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL 200
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2015

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk