NMKL 5

Aeroba mikroorganismer och presumptiva Enterobacteriaceae. Beräkning på ytor och tillbehör. (NMKL 5, 5. Ed, 2001)

Beskrivelse:

Beräkning av aeroba mikroorganismer och presumptiva Enterobacteriaceae på ytor i livsmedelsprocessutrustning, produktionsutrymmen och storkök baserad på svabbning med bomullspinne eller kontaktagarplattor ger inte ett absolut bakterieantal. Det ger emellertid en uppskattning av den hygieniska nivån efter rengöring samt av kontaminations¬nivån i de kritiska stegen i livsmedelsprocessen. Kommersiellt tillgängliga kontaktagarplattor, kan också användas.
Pris €60
  • Produkt ID: NMKL 5
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2001, 5. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org