NMKL 98

Mögel och jäst. Bestämning i livsmedel och foder. (NMKL 98, 4. utg., 2005)

Beskrivelse:

Metoden är avsedd att användas vid rutinmässig kvantifiering av mögel och jäst i livs- och fodermedel. Metoden kan även ligga till grund för en kvalitativ bedömning av svampflorans sammansättning. Metoden omfattar dels ett spädningsförfarande och dels utplaceringsmetodik. Vid analys av prov som utgörs av partiklar som frön, nötter och sädeskorn bör såväl spädningsförfarande som utplaceringsmetod användas. Hiivat ja homeet. Määrittäminen elintarvikkeista ja rehuista (NMKL 98, 4. painos, 2005)

Kuvaus

Menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi hiivojen ja homeiden rutiininomaiseen kvantitatiiviseen määrittämiseen elintarvikkeista ja rehuista. Menetelmän pohjalta voidaan myös kvalitatiivisesti arvioida sienikasvuston koostumusta. Menetelmä käsittää sekä laimennusmenettelyn että sijoitusmenetelmän. Kun näytteet käsittävät partikkeleita, kuten siemeniä, pähkinöitä ja viljanjyviä, ne on tutkittava sekä laimennusmenettelyn että sijoitusmenetelmän mukaan.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL98
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2005, 4. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk