NMKL 67

Presumptiv Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler. (NMKL 67, 6. Ed., 2010)

Beskrivelse:

Presumptive B. cereus bestemmes kvanti¬tativt ved å så ut kjente mengder av prøver på blodagar. Etter inkuba¬sjon ved 30 C i 24 ± 3 timer telles ty¬piske kolonier med hemolytisk sone. Eventuelt foretages parallellutsæd på blodagar og Bacillus cereus selektiv agar eller det chromogene vekstmediet Cereus-Ident-Agar. Alustava Bacillus cereus. Määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 67, 6. painos, 2010)

Kuvaus

Alustava B. cereuksen lukumäärä määritetään viljelemällä tunnetut määrät näytettä veriagarille. Kun on inkuboitu 30 C:ssa 24 ± 3 tuntia, lasketaan tyypilliset pesäkkeet, joilla on hemolyyttinen vyöhyke. Vaihtoehtoisesti tehdään rinnakkaisviljely veriagarille ja Bacillus cereus -selektiiviselle agarille tai kromogeeniselle Cereus-Ident-Agarille.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL67
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2010, 6. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk