NMKL 91

Prøveudtagning og forbehandling af levnedsmidler og foder- stoffer til kvantitativ mikrobiologisk undersøgelse (NMKL 91, 6. utg., 2010)

Beskrivelse:

Formålet med denne metode er at sikre, at prøveudtagning og efterfølgende forbehandling af levnedsmidler og foderstoffer, som skal underkastes kvantitativ mikrobiologisk undersøgelse, sker på korrekt og ensartet vis. Hvis ikke andet er nævnt, omfattes foderstoffer i det efterfølgende af begrebet 'levnedsmidler'. Metodebeskrivelsen omfatter såvel faste som halvfaste og flydende levnedsmidler, samt hvorledes faste levnedsmidler kan undersøges for henholdsvis overflade- og dybdeflora. Näytteenotto ja esikäsittely kvantitatiivista mikrobiologista tutkimusta varten. Elintarvike- ja rehunäytteet (NMKL 91, 6.painos, 2010)

Kuvaus

Tämän menetelmän tarkoitus on varmistaa, että kvantitatiiviseen mikrobiologiseen tutkimukseen tulevien elintarvikkeiden ja rehujen näytteenotto ja esikäsittely suoritetaan oikealla ja yhdenmu-kaisella tavalla. Ellei ole toisin mainittu, seuraavassa tekstissä rehut sisältyvät käsitteeseen ’elintarvikkeet’. Menetelmä käsittää sekä kiinteät, puolikiinteät että nestemäiset elintarvikkeet ja kuvaa, miten kiinteistä elintarvikkeista voidaan tutkia toisaalta pinnan mikrobit, toisaalta sisäosien mikrobit. Menetelmää voi käyttää bakteerien, hiivojen ja homesienten määrittämiseen. Menetelmä kuvaa näytteenoton ja esikäsittelyn yleiset periaatteet kvantitatiivisten mikrobiologisten tutkimusten yhteydessä. Jos standardit/menetelmäohjeet edellyttävät erilaista näytemäärää, laimennusta tms., tulee sitä käyttää.
Pris €60
  • Produkt ID: NMKL91
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2010, 6. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org