Pros19

Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar (NMKL-prosedyre nr. 19, 2007)

Beskrivelse:

Riktlinjerna i denna NMKL - procedur har baserats på såväl nationella som internationella rekommenda tioner och standarder samt på erfarenhet som har byggts upp under många år. Proceduren anger olika möjliga förfaringssätt som kan tillämpas då livsmedels förpackningar skall bedömas sensoriskt och påpekar kritiska moment och fallgropar i arbetet. Den ä r fokus erad på sensoriska aspekter vad gäller förpackade livsmedel med stor tyngdpunkt på lukt - och smakbedömningar och behandlar följaktligen inte sådana frågor som är förknippade med design och praktisk användbarhet av förpackningen. Tillämpningsområdet är vitt och spänner mellan olika problemställning ar såsom löpande produktionskontroll av ingående material , utvärdering av lagring av förpackad vara och kontroll att lagstiftning och förordningar efterlevs .
Pris 500,00kr
  • Produkt ID: NMKL Pro No19
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: No 19 - 2007

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk