Pros11

Sensorisk bedømmelse av drikkevann (NMKL-Prosedyre nr. 11, 2010)

Beskrivelse:

NMKL-prosedyren beskriver hvordan en skal gå fra m ved sensorisk analyse av drikkevann. Den tar for seg utvelgelse og trening av dommere, forberedel se av analysene, betingelser knyttet til dommere, omgivelser og utstyr brukt i forbindelse med analysene samt behandling og forberedelse av prøver. Prosedyren er ment brukt som en veiledning for hv ordan et laboratorium eller annen virksomhet skal gå frem ved bedømmelse av drikkevann. Den er førs t og fremst ment til bruk for analyser utført av sensoriske panel i et laboratorium, men kan også være en rettesnor for de som måtte utføre analyser ute i felten f.eks ved et ta ppepunkt på ledningsnettet. Juomaveden aistinvarainen arviointi (NMKL Procedure No. 11, 2010)
Pris 500,00kr
  • Produkt ID: NMKL Pro No11
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: No 11 - 2. Ed. 2010

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk