NMKL 191

Tinn (Sn). Bestemmelse i næringsmidler med induktiv koplet plasma massespektrometri (ICPMS). (NMKL 191, 2009)

Beskrivelse:

Denne metoden beskriver kvantifisering av tinn i næringsmidler og hermetikk ved induktiv koplet plasma massespektrometri etter oppslutning under trykk. Laveste validerte nivå i avprøvningen var: 2,5 mg/kg. Kvantifiseringsgrensen avhenger av mengde innveid prøve som oppsluttes samt av det endelige oppslutningsvolumet og fortynningsvolumet. ICPMS instrumentet skal kunne kvantifisere 1 μg/L tinn i den fortynnede oppsluttede løsningen. For eksemplet gitt i denne metoden blir kvantifiseringsgrensen dermed 0,4 mg/kg.
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL191
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2009

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk