NMKL 186

Tungmetaller - As, Cd, Hg og Pb. Bestemmelse med ICP-MS etter syreoppslutning under trykk. (NMKL 186, 2007))

Beskrivelse:

Denne metoden beskriver bestemmelse av tungmetaller som arsen (As), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) og bly (Pb) ved lave konsentrasjoner i alle typer næringsmidler. Prøveløsningene, som man får etter oppslutning med syre, forstøves og aerosolen overføres til en høyfrekvent induktiv koplet argonplasma (ICP). Den høye temperaturen i plasmaen tørrer aerosolen og atomiserer og ioniserer elementene. Ionene ekstraheres fra plasma med et sett av prøvetaker og ”skimmer cones” og overføres til et massespektrometer hvor ionene separeres etter deres masse/ladning ratio og bestemmes med en pulsteller og/eller en analog detektor. Raskametallit - As, Cd, Hg ja Pb. Määrittäminen ICP-MS:sti paineenalaisen happodigestion jälkeen. (NMKL 186, 2007)
Pris 450,00kr
  • Produkt ID: NMKL186
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2007

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk